Project omschrijving

Medewerker Commerciële Binnendienst – Kwalificerend MBO3

1 of 2 jaar – kwalificerend MBO3

U kunt deze opleiding volgen als kwalificerende MBO3 opleiding of als beroepsopleiding KBC. Deze opleiding is inclusief de Praktijkopleiding NIMA Basiskennis marketing.

Beroep

In het contact met de klant is de Medewerker commerciële binnendienst klantgericht, overtuigend en deskundig op het vakgebied, denkt hij met de klant mee en stelt hij zich professioneel op. Hij benadert zijn werkzaamheden vanuit een commercieel oogpunt, waarbij hij een juiste balans vindt tussen de belangen van de klant en van de organisatie. Hij treedt accuraat op om zijn verkooptargets en/of werkafspraken te behalen en heeft veerkracht en doorzettingsvermogen om de doelstellingen te behalen. Hij is voor een deel zelfsturend in het uitvoeren van zijn takenpakket: hij deelt in sommige gevallen zijn eigen tijd in, maakt een planning, afspraken etc.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?

  • Deeltijd MBO3 in één of twee jaar tijd
  • Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
  • Geeft vrijstelling eerste jaar binnen de tweejarige opleiding Junior Accountmanager MBO4;
  • Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
  • Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
  • Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
  • Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier deeltijdonderwijs: een degelijke brede opleiding.

Het deeltijd collegeprogramma

Dinsdags:
Beroepsspecifiek:
– Accountmanagement, Telesales, Basiskennis   Marketing
– Introductie Business Spaans
– Introductie Ondernemen
– Persoonlijke Effectiviteit (presenteren, onderhandelen, vergaderen)

Donderdags:
Generiek:
– Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:
– Keuze: Lean Creatief of Duurzaam in Beroep.

Keuzedeel:
> Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240);
> Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240);
> Engels MBO4 B1 (K0802) (studielast 240);
> Lean and Creative (K0512) (studielast 240); of Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Opmerking:
Nederlands, Engels, Rekenen (Generiek) volgt u bij onze tweedejaars studenten op de donderdag, echter u doet examen op MBO3 niveau.
Mogelijk wilt u na het eerste jaar alsnog MBO4 doen, dan kunt u deze modules direct op MBO4 doen, het MBO3 examen overslaan en direct MBO4 examen doen.

Collegedagen

Collegetijden:
13.30-20.50 uur, 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze.
Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen: eerstejaars op dinsdag, tweedejaars op donderdag.

Bij de opleiding MBO3 volgt u ook de modules Nederlands, en Rekenen bij de tweedejaarsstudenten. Echter u doet examen op het MBO3 niveau (2F).
Ook doet u mee aan het keuzedeel bij de tweedejaars. De tweedejaarscolleges zijn op de donderdag. U kunt ook besluiten alsnog het tweede jaar MBO4 te volgen.

Tussentijdse instroom: is dus mogelijk.

Het collegejaar is opgebouwd uit vier periodes die worden afgesloten met een tentamen. Er zijn ook tussentijdse tentamens.

Opdrachten

U maakt 2 opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Op de leerplek

Op de leerwerkplek maakt u praktijkopdrachten (Beroepspraktijkvorming BPV).

Huiswerk

Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Toelating

U heeft vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op havo 4 niveau.

U bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de opleiding toch volgen als bedrijfsopleiding en verkrijgt u certificaten. Zodra u relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma.

Klik hier voor meer informatie over de intake.

Examinering

Dit is een door OCenW erkende opleiding: 25134 Commercieel medewerker binnendienst MBO3.

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

U rondt de opleiding af met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de werkvloer).

U verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten “Loopbaan Burgerschap” en het examen met een voldoende is afgerond.

Vervolgopleiding

Junior Accountmanager MBO4 (link). U verkrijgt vrijstelling van het eerste collegejaar.

Planning

Start: De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start:
– dinsdag 1 oktober 2019
– dinsdag 19 november 2019
– dinsdag 3 december 2019
– dinsdag 7 januari 2020
– dinsdag 4 februari 2020
– dinsdag 17 maart 2020
– dinsdag 14 april 2020
– dinsdag 12 mei 2020

Klik hier voor het collegerooster 2019-2020.

Investering

Collegegeld dinsdag *) € 2.925,00
Literatuur (dd.2018-2019) € 270,00

Totaal dinsdag € 3.195,00

Collegegeld donderdag *) € 1.925,00
Literatuur (dd.2018-2019) € 195,00
Totaal donderdag € 2.120,00

MBO Examenkosten € 775,00

Totaal opleiding € 6.090,00

*) Collegegeld in 10 termijnen
Dinsdag € 299,81
Donderdag € 197,31

De werkgever kan de studiekosten als zakelijke kosten (Opleidingskosten personeel) opvoeren bij de belastingdienst.

U kunt zelf de opleidingsinvestering (collegegeld, literatuur) met een drempel van € 250,- tot maximaal € 15.000,- per jaar via de inkomstenbelasting verrekenen.

Klik hier voor meer informatie over de financiering.

Stuur mij een kostenoverzicht ten behoeve van mijn werkgever

Opleidingsadvies op maat?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

• telefoon: 070-3998806
• mail: test@bluelemon.nl

Iedere dinsdagavond – inloopavond

Of loop op dinsdagavond binnen tijdens onze inloopavond. Wekelijks binnenlopen op dinsdag tussen 19.00 en 21.00 uur.

Opleidingengids thuis ontvangen
Opleidingengids digitaal bekijken
Inschrijven voor deze opleiding
Deze opleiding liever als beroepsopleiding?
Deze opleiding liever in voltijd?
Terug naar opleidingsrichtingen

‘Student aan het woord. Ik koos voor um, volorro dolorum inciis earumquidis dolecepero idenimpos deliquam, sum que nonsedis miliquamus apit la cus nosti quidi quid eum rest, que laborum eossinu llaudae pudantibea sed eatur.’

Milan Cijfergraag, student, 32 jaar