Klantmedewerker Bank and Insurance (Verzekeringen) deeltijd MBO4

Klantmedewerker Bank and Insurance (Verzekeringen) deeltijd MBO4

Door deze deeltijd MBO4 opleiding te volgen, laat je zien dat je een aantoonbaar HAVO / MBO4 werk- en denkniveau hebt. Met het behalen van een Kronenburgh MBO4 diploma toon je aan een beroepsbeoefenaar te zijn die zijn vak ‘verstaat’. Jouw vakgebied is de Financiéle Dienstverlening Bank en Verzekeringen. Wil jij door goed te luisteren en door te vragen de klantbehoefte goed boven tafel krijgen? Is het voor jou een uitdaging om vervolgens het best passende product of dienst van de bank of verzekeringsmaatschappij te vinden? Wil je de klant meenemen in al je overwegingen zodat dat klant wel overwogen zijn besluit kan nemen? Wil jij jouw meerwaarde voor de klant overtuigend neerzetten? Meld je dan aan voor de opleiding Klantmedewerker Bank and Insurance (Verzekeringen) deeltijd MBO4 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
Een klantmedewerker Bank and Insurance werkt bij een bank, een verzekeraar of bij een financieel intermediair. Het is een functie in de back office waarbij ook sprake is van klantcontact ten behoeve van de voorbereiding van financiële adviezen(adviestrajecten). De klantmedewerker financiële dienstverlening bereidt, gebruik makend van zijn kennis en vaardigheden van financiële producten, advies(trajecten) voor. Hij draagt alle benodigde gegevens ten behoeve van het feitelijke advies aan de klant over aan de adviseur en licht de gegevens toe.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Deeltijd MBO4 in één of twee jaar tijd;
- Klassikaal onderwijs;
- Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
- Optioneel extra diploma’s: WFT Basis, Wft Schade Particulier en WFT Schade Zakelijk of WFT Consumptief Krediet;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Klik voor deze studierichting in voltijd.

Collegeprogramma

Dinsdags
Beroepsspecifiek:
- WFT Basis;
- WFT Schade Particulier;
- WFT Schade Zakelijk of WFT Consumptief Krediet;
- Persoonlijk Profileren (presenteren, onderhandelen, vergaderen);
- Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB).

Donderdags
Generiek:
- Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:
- Sales A;
- Keuze: (1) Lean Creatief of (2) Business and Environmental Sustainability (in English).

Optioneel (niet verplicht om te volgen / indien aangeboden; vooraf inschrijven)
- Key Accountmanagement.

Keuzedelen
Binnen deze opleiding zijn er keuzedelen:
Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met:
- Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
- Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Loopbaanburgerschap
Je maakt opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten / Beroepspraktijkopdrachten
Op de leerwerkplek (je baan/werk) maak je praktijkopdrachten. Meer informatie over: Beroepspraktijkvorming BPV.

Examinering

Je hebt vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op HAVO 4-5 niveau.

Je bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kun je de opleiding toch volgen als beroepsopleiding KBC4 en verkrijg je certificaten. Zodra je relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, zetten we de opleiding met terugwerkende kracht om in een MBO opleiding. De uren in de praktijk op de leerwerkplek kunnen tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma nog worden gemaakt.

De praktijkuren dienen te worden gemaakt bij een erkend leerbedrijf. Wanneer een bedrijf nog niet is erkend, kan de erkenning worden aangevraagd bij s-bb.nl.

Examinering

Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding. Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding. De opleiding is gebasseerd op de opleiding Junior Accountmanager crebo: 25877.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de leerwerkplek).

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de leerwerkplek).

Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen met een voldoende is afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

Externe examens
Examinering door WFT NIVO
- WFT Basis
- WFT Schade Particulier
- WFT Schade Zakelijk, of WFT Consumptief Krediet.

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het MBO-diploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. Aanmelding voor de externe examens verloopt niet via Kronenburgh, maar verzorg je zelf.

Vervolgopleiding

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh Business College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

  • Higher National Certificate in Business HNC

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

  • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

  • Top-up International Business Management

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen (23 collegedagen) en/of donderdagen (18 collegedagen).

Opleidingsduur
1 of 2 jaar. Wij verzorgen de eerstejaars colleges op de dinsdag en de tweedejaars colleges op de donderdag. Bij een eenjarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende

Startdata:

  • dinsdag 1 oktober 2024
  • dinsdag 18 november 2024
  • dinsdag 14 januari 2025
  • dinsdag 18 maart 2025
  • dinsdag 8 april 2025

Klik door naar het collegerooster: 2024-2025

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 25 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 7.5 uur voor tentamens komt op een totaal van 157,5 contacturen.
- donderdags: 18 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 7,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 115.5 contacturen.
- totaal contacturen: 273

Collegegeld en literatuur

Collegegeld dinsdag € 3.499,00
Index Books € 324,00
Totaal dinsdag € 3.823,00
Collegegeld donderdag € 3.499,00
Index Books € 235,00
Totaal donderdag € 3.734,00
MBO Examenkosten € 850,00
Totaal opleiding € 8.407,00
Optionele externe examens
WFT NIVO Basis € 154,00
WFT NIVO Schade Part. € 160,00
WFT NIVO keuze € 160,00
Totaal optioneel € 474,00
Totaal opleiding en optioneel € 8.881,00

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens
Facturatie verloopt via WFT NIVO. De WFT NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
Je brengt zelf een laptop mee met de Office Suite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Een Organisatie kan een subsidie aanvragen voor het bieden van een stageplaats en het geven van begeleiding tijdens de stageperiode. Lees hierover meer op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Praktijkleren in de derde leerweg (OVO).

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging