Business Services deeltijd MBO3

1 jaar – kwalificerend MBO3

Allround Assistant Business Services deeltijd MBO 3

Zie jij jezelf als ondersteuner binnen een administratieve omgeving voor externe of interne klanten (bijvoorbeeld een collega, andere afdeling of een bedrijf)? Ben je representatief en klantgericht en wil je meewerken om het beste resultaat te behalen? Dit vraagt om een proactieve houding en resultaatgerichtheid. Kun jij je eigen werk plannen en prioriteiten stellen? Met het behalen van een Kronenburgh MBO3 diploma toon je aan een beroepsbeoefenaar te zijn die zijn vak ‘verstaat’. Er kan op jou gebouwd worden, want jij hebt de zaken op orde; jij regelt het. Dus meld je aan voor de opleiding Allround Assistant Business Services deeltijd MBO 3 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen.
Algemeen

Beroep

De Allround Assistant Business Services ondersteunt professionals in de zakelijke dienstverlening om te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat. Hij/zij is ondernemend, servicegericht, nieuwsgierig, integer en proactief en kan collega's en klanten ontzorgen en is een aanpakker. Hij/zij is als ondersteuner inzetbaar op het snijvlak van klantcontact, marketing, HR, administratie, facilitair, financiële- en/of juridische diensten.

Het werk is deels routinematig en deels probleemoplossend. De assistant werkt uitvoerend, organiserend en soms ook controlerend. De assistant kan risico's inschatten, heeft probleemoplossend vermogen en weet wanneer de opdrachtgever in te schakelen voor hulp.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Deeltijd MBO 3 in één jaar tijd;
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning);
- Optioneel extra modules behalen;
- Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Dinsdags
Beroepsspecifiek:
- Kantoorpraktijk
- Microsof Office
- Profiel Business Services
- Innovatiemanagement
Keuze: (1) Persoonlijk Profileren of (2) Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB).

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding heb je een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie: Innovatiemanagement, Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met:
- Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
- Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Donderdags
Generiek:
- Nederlands en Rekenen.

Loopbaanburgerschap
Je maakt opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten / Beroepspraktijkopdrachten
Op de leerwerkplek (je baan/werk) maak je praktijkopdrachten. Meer informatie over: Beroepspraktijkvorming BPV.

Examinering

Je hebt vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op HAVO 4 niveau.

Je bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kun je de opleiding toch volgen als beroepsopleiding KBC3 en verkrijg je certificaten. Zodra je relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, zetten we de opleiding met terugwerkende kracht om in een MBO opleiding. De uren in de praktijk op de leerwerkplek kunnen tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma nog worden gemaakt.

De praktijkuren dienen te worden gemaakt bij een erkend leerbedrijf. Wanneer een bedrijf nog niet is erkend, kan de erkenning worden aangevraagd bij s-bb.nl.

Examinering

Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding: 25723 Allround Assistant Business Services MBO 3. Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de stage/BPV-leerwerkplek).

Je verkrijgt het MBO-diploma, wanneer je voor elke collegemodule een voldoende hebt, de stage/BPV-beoordeling voldoende is, opdrachten 'Loop en Burgerschap' hebt voldaan en je de proeve van bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

 

Vervolgopleiding

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh Business College kun je gaan werken of verder studeren. Kies dan voor een MBO4 opleiding van Kronenburgh. je krijgt dan verschillende vrijstellingen.

Na het behalen van het MBO4 diploma kun je verder studeren binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

  • Higher National Certificate in Business HNC

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

  • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

  • Top-up International Business Management

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

 

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen en/of donderdagen.

Opleidingsduur
1 jaar. Wij verzorgen de colleges op de dinsdag. De generieke vakken Nederlands en Rekenen verzorgen we op de donderdag.

Start
donderdag 26 september.

De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

  • dinsdag 5 november 2024
  • dinsdag 17 december 2024
  • dinsdag 14 januari 2025
  • dinsdag 11 februari 2025
  • dinsdag 18 maart 2025
  • dinsdag 8 april 2025

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Optionele modules
Er zijn optionele modules gepland in het collegerooster. Voor deze modules is vooraf inschrijven noodzakelijk. Deze modules worden alleen verzorgd indien er studenten zijn ingeschreven voor wie deze module verplicht is.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 15 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 7,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 97,5 contacturen.
- donderdags: 8 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 4,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 52,5 contacturen.
- totaal contacturen: 150

Collegegeld en literatuur

Collegegeld dinsdag + donderdag*) € 3.499,00
Index Books € 354,61
Totaal dinsdag € 3.853,61
MBO Examenkosten € 850,00
Totaal opleiding € 4.703,61

Facturatie literatuur verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop
Je brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Een Organisatie kan een subsidie aanvragen voor het bieden van een stageplaats en het geven van begeleiding tijdens de stageperiode. Lees hierover meer op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Praktijkleren in de derde leerweg (OVO).

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging