Basiskennis Boekhouden en Calculaties BKB BKC (Financieel Assistent)

Financieel Assistent BKB BKC

De beste voorbereiding op de opleiding Praktijkdiploma Boekhoude PDB is de opleiding Financieel Assistent (Basiskennis Boekhouden BKB en Basiskennis Calculaties BKC). Bij Kronenburgh zijn de modules BKB en BKC ook gepland voorafgaand aan de PDB modules. Het succes op het behalen van het PDB diploma wordt duidelijk vergroot door toch eerst BKB en BKC te doen. Met BKB en BKC wordt de noodzakelijke basis gelegd. Dus meld je aan voor de BedrijfsopleidingFinancieel Assistent BKB BKC bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen.
Algemeen

Beroep
Met de opleiding Basiskennis Boekhouden en Calculaties BKB BKC (Financieel Assistent) leg je een stevige basis om goed te functioneren binnen een administratiekantoor of een financiële afdeling van een organisatie. Ook als ondernemer heb je met dit diploma voldoende kennis om uw eigen administratie bij te houden. Je kunt ook meteen doorstomen en ook het Praktijkdiploma Boekhouden PDB behalen. De modules sluiten op elkaar aan in het collegerooster. Je kunt beide programma's in 1 jaar volgen.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning) en examentraining;
- Praktijkdiploma Financial Assistant PFA is de beste voorbereiding op de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden;
- Examinering door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens;
- Geeft vrijstelling binnen de opleiding Junior Assisten-Accountant Bedrijfsadministrateur deeltijd MBO4;
- Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maak je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Het collegeprogramma:
De opleiding bestaat uit 2 modules:
- Basiskennis Boekhouden BKB;
- Basiskennis Calculatie BKC.

Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair boekhouden
Geschikt voor iedereen die een goede basiskennis wil opdoen voor het voeren van een boekhouding van een kleine organisatie? Of wanneer je voor jezelf gaat beginnen en je eigen boekhouding wil doen? Wellicht besteed je de boekhouding uit, maar wil je grip op de zaak houden? Enkele onderwerpen: eigen vermogen journaalposten, kolommenbalans, voorraadboek grootboekrekening en facturen. Met BKB doe je de voorwaardelijke kennis op voor de module PDB Bedrijfsadministratie.

Basiskennis Calculaties BKC
In deze korte praktijkgerichte module specifieke aandacht voor goederenhandel, kostprijscalculaties en het grafisch presenteren van gegevens.
Met BKC doe je de voorwaardelijke kennis op voor de module PDB Kostencalculatie.

Examinering

Geen toelatingseisen.

Wij verzorgen de opleiding op MBO4 / HAVO 4-5 niveau.

Examinering

Je kunt deelnemen aan de Kronenburgh tentamens als examentraining voor het externe examen bij de Associatie.

Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens. Deze certificaten geven vrijstelling binnen de beroepsopleiding Financieel Administratief Medewerker KBC3 en de Financieel Administratief Medewerker deeltijd MBO3. Deze certificaten geven tevens een vrijstelling binnen de beroepsopleiding Bedrijfsadministrateur / Assistent-Accountant KBC4 en de Bedrijfsadministrateur / Assistent-Accountant deeltijd MBO4.

Je doet extern examen bij de Associatie. BKB en BKC worden per module online geëxamineerd. Je dient beide modules binnen twee jaar te behalen. Na het behalen van de diploma's BKB/BKC kun je het diploma Financial Assistant (PFA) verkrijgen.

Je geeft je zelf op voor het examen van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Dit loopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

De vervolgopleiding is het Praktijkdiploma Boekhouden PDB. De modules sluiten op elkaar aan in het collegerooster. U kunt beide programma's in 1 jaar volgen.

Je kunt ook kiezen voor de vervolgopleiding Financieel Administratief Medewerker KBC3 of de Financieel Administratief Medewerker deeltijd MBO3.

Je kunt ook kiezen voor de vervolgopleiding Bedrijfsadministrateur / Assistent-Accountant KBC4 of de Bedrijfsadministrateur / Assistent-Accountant deeltijd MBO4.

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen.

Opleidingsduur: 4+4 collegedagen en tentamen.

Start
- dinsdag 24 september 2024 Basiskennis Boekhouden BKB;
- dinsdag 3 december 2024 Basiskennis Calculaties BKC;

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Link naar het collegerooster: 2024-2025.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
4+4=8 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 3 uur voor tentamens komt op een totaal van 51 contacturen.

Collegegeld en literatuur

Collegegeld BKB € 635,00
Index Books € 70,00
Totaal BKB € 705,00
Collegegeld BKC € 635,00
Index Books € 69,00
Totaal BKC
Totaal opleiding € 1.409,00
Optionele externe examens
Associatie BKB € 218,00
Associatie BKC € 218,00
Totaal optioneel € 436,00
Totaal opleiding en optioneel € 1.845,00

Literatuur

Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens
Facturatie verloopt via de Associatie. De Associatie kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging