Praktijkdiploma Boekhouden PDB

Praktijkdiploma Boekhouden PDB

Heb je wat met getallen en kun je heel precies werken? Dé opleiding om een goede basis te leggen en goed te kunnen functioneren binnen een financiële afdeling van een bedrijf of bij een administratiekantoor is het Praktijkdiploma Boekhouden PDB. Heb je nog weinig ervaring met de financieel administratieve werkzaamheden; doe dan eerst de opleiding Financieel Assistent BKB BKC. De modules BKB en BKC hebben wij steeds voorafgaande aan de PDB modules geprogrammeerd. Je kunt je dus voor beide opleidingen tegelijk opgeven. Dus wil je gaan werken in de financiële dienstverlening, meld je dan aan voor de bedrijfsopleiding Praktijkdiploma Boekhouden PDB bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
De financieel administrateur werkt bij bedrijven, instellingen, accountants- en administratiekantoren. De financieel administrateur moet over voldoende kennis beschikken van boekhouden, belastingen, andere relevante regelgeving en procedures. De administrateur moet fouten en afwijkingen kunnen herkennen en daarvoor beschikken over voldoende cijfermatig inzicht. De administrateur dient te begrijpen welke onzichtbare stappen er in het boekhoudkundige systeem plaatsvinden, wanneer mutaties worden doorgevoerd.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning) en examentraining;
- Praktijkdiploma Financial Assistant PFA is de beste voorbereiding op de opleiding Praktijkdiploma BoekhoudenPDB;
- Examinering door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens;
- Geeft vrijstelling binnen de opleiding Bedrijfsadministrateur / Junior Assistent-Accountant deeltijd MBO4;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

(Optioneel voorafgaand aan de modules van het Prakijkdiploma Boekhouden PDB Financieel Assistent PFA:
* Basiskennis Boekhouden BKB;
* Basiskennis Calculatie BKC)

Praktijkdiploma Boekhouden PDB
* Bedrijfsadministratie BA;
* Kostencalculatie KC;
* Financiering F.

Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair boekhouden
Geschikt voor iedereen die een goede basiskennis wil opdoen voor het voeren van een boekhouding van een kleine organisatie? Of wanneer je voor jezelf gaat beginnen en je je eigen boekhouding wil doen? Wellicht besteed je de boekhouding uit, maar wil je grip op de zaak houden? Enkele onderwerpen: eigen vermogen journaalposten, kolommenbalans, voorraadboek grootboekrekening en facturen. Met BKB doe je de voorwaardelijke kennis op voor de module PDB Bedrijfsadministratie.

Basiskennis Calculaties BKC
In deze korte praktijkgerichte module specifieke aandacht voor goederenhandel, kostprijscalculaties en het grafisch presenteren van gegevens.
Met BKC doe je de voorwaardelijke kennis op voor de module PDB Kostencalculatie.

PDB Bedrijfsadministratie BA
Met de succesvolle afronding van de module Bedrijfsadministratie kun je verschillende berekeningen maken ten behoeve van de financiële administratie van een handels- of dienstverlenende onderneming. Je kunt overzichten samenstellen zoals een grootboekrekening of een kolommenbalans. Daarnaast beschik je over de kennis van de belangrijkste theorie en begrippen.

PDB Kostencalculatie KC
Hoe staat het bedrijfsresultaat ervoor? Wat is de kostprijs en hoe verhoudt zich dit tot de verkoopprijs? Met het Associatiecertificaat Kostprijscalculatie niveau 4 op zak, geeft je moeiteloos antwoord op deze vraag. Je weet hoe u kostprijs- en verkoopprijsberekeningen maakt en hoe je het resultaat van productie en verkoop berekent. Je hebt inzicht in resultaten en presentatiemethoden.

PDB Financiering F
Na de afronding van deze module beschikt u over de belangrijkste theorie met betrekking tot financiering. Denk bijvoorbeeld aan de termen agio, aandelen en verschillende ondernemingsvormen. Je kunt berekeningen maken ten behoeve van de periodeafsluiting en kengetallen berekenen.

Examinering

De opleiding is geschikt voor iedereen met enige kennis van administratie en/of die al werkzaam is in een financieel-administratieve functie.

Wij hanteren geen toelatingseisen. Wij adviseren echter iedereen ook BKB en BKC te doen om de basiskennis op te halen. De modules sluiten op elkaar aan in het collegerooster. U kunt beide programma's in 1 jaar volgen.

De opleiding wordt verzorgd op MBO4 / HAVO 5 niveau.

Examinering

Je kunt deelnemen aan de Kronenburgh tentamens als examentraining voor het externe examen bij de Associatie.

Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens. Deze certificaten geven een vrijstelling binnen de opleidingBedrijfsadministrateur / Junior Assistent-Accountant deeltijd MBO4.

Je doet online examen bij Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Je verzorgt zelf de aanmelding voor dit examen. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Met het behalen van de modules Basiskennis Boekhouden BKB® / Elementair Boekhouden en de module Basiskennis Calculaties BKC® kom je in aanmerking voor het Associatiediploma Financieel Assistent.

Met het behalen van de modules Bedrijfsadministratie BA, Kostencalculatie KC en Financiering F kom je in aanmerking voor het diploma Praktijkdiploma Boekhouden PDB.

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen.

Opleidingsduur: 3*5=15 collegedagen en 3 tentamens.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt de modules los van elkaar volgen. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk.

  • 22 oktober 2024 Bedrijfsadministratie
  • 14 januari 2025 Kostprijscalculatie
  • 18 februari 2025 Financiering

Klik door naar het collegerooster: 2024-2025.

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
15 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 4,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 94,5 contacturen.

Collegegeld en literatuur

Collegegeld BA *) € 700,00
Index Books € 105,00
Totaal BA € 805,00
Collegegeld KC *) € 700,00
Index Books € 73,00
Totaal KC € 773,00
Collegegeld F *) € 700,00
Literatuur € 73,00
Totaal F € 773,00
Totaal opleiding € 2.351,00
Optionele externe examens
Associatie BA € 218,00
Associatie KC € 218,00
Associatie F € 218,00
Totaal optioneel € 654,00
Totaal opleiding en optioneel € 3.005,00
*) Collegegeld in 8 termijnen € 269,06

Literatuur
Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens
Facturatie verloopt via de Associatie. De Associatie kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging