Foundation: Sociaal Zekerheidsrecht

Foundation: Sociaal zekerheidsrecht

Vind jij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het goed uitvoeren van de wet- en regelgeving rondom de sociale zekerheid? Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid. Het sociaal zekerheidsrecht wordt uitgevoerd door verschillende uitvoeringsorganen. Zo voert de SVB de AOW, de AKW en de Algemene nabestaandenwet (Anw) uit. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uit. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) voert de Participatiewet uit. De Belastingdienst int de premies voor de sociale zekerheid en voert de wetgeving over de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag uit. Door deze Bedrijfsopleiding te volgen, krijg je inzicht in op welke wijze de overheid invulling geeft aan de kerntaak 'bestuur' en wat de kaders zijn zoals weergegeven binnen het bestuursrecht. Deze opleiding geeft een vrijstelling binnen onze beroeps- en mbo opleiding. Dus meld je aan voor de opleiding Foundation: Sociaal Zekerheidsrecht bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen.
Algemeen

Beroep

Als Adviseur Sociale Zekerheid kun je bij verschillende overheidsinstanties werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij het UWV, de Belastingdienst of de gemeente. Je verstrekt en verzamelt informatie met betrekking tot bijvoorbeeld een klantdossier of het verloop van een juridische procedure. Je controleert gegevens en bewijsstukken, onderzoekt de juistheid, volledigheid en relevantie van dossiergegevens en brengt een logische ordening aan. Je stelt (juridische) documenten op. Daarnaast bewaak je (wettelijke) termijnen (deadlines) per dossier en houd je overzicht op het verloop van de procedure.

 

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning) en examentraining;
- Foundation Recht geeft een vrijstelling binnen de opleiding Juridisch Medewerker MBO4.
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma
 • Sociale zekerheid en bestuursrecht
 • De beschikking
 • Nederlanders, vreemdelingen en asielzoekers
 • Omgaan met persoonsgegevens
 • Stelsel sociale zekerheid
 • Uitvoeringsorganen
 • Financiering van de sociale zekerheid
 • Werkloosheid
 • Ziekte
 • Participatie
 • AOW Anw AKW Toeslagen, Studiefinanciering
 • Boeten en terugvordering
 • Bezwaar en beroep
 • Gesprekken voeren
 • Sociale Kaart
Examinering

Er zijn geen toelatingseisen.
Wij verzorgen de opleiding op MBO4 / HAVO 4-5 niveau.

Examinering

Je kunt deelnemen aan de Kronenburgh tentamens. Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens. Deze certificaten geven een vrijstelling binnen de opleidingen:

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op donderdagen.

Opleidingsduur: 3 collegedagen en tentamen.

Start
- 7 november 2024

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
3 collegedagen van 6 college-uren per collegedag +1,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 19,5 contacturen.

Collegegeld en literatuur

Collegegeld € 495,00
Index Books € 27,00
Totaal € 522,00

Literatuur

Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging