MBO Bestuurskunde (Legal Specialist) KBC4

1 of 2 jaar – Beroepsopleiding KBC

MBO Bestuurskunde (Legal Specialist) KBC4

Door deze beroepsopleiding te volgen, raak je thuis binnen het vakgebied van het Openbaar Bestuur. Je kiest voor de beroepsopleiding omdat je al eerder hebt laten zien te beschikken over een HAVO / MBO4 niveau. Maar nu wil je een andere richting op met je carrière: werken binnen de overheid (Legal Specialist). Ook werk je aan je persoonlijke communicatieve vaardigheden. Zo word je de next level medewerker openbaar bestuur die begrijpt wat goede dienstverlening is en maak je echt het verschil. Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het instituutsdiploma Openbaar Bestuur (Legal Specialist) KBC van het Kronenburgh Business College. Dus meld je aan voor de opleiding MBO Bestuurskunde (Legal Specialist) KBC4 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep

Binnen de overheid zijn veel verschillende functies beschikbaar, zowel bij de gemeente, de provincie als bij het rijk. Maar je kunt ook denken aan de waterschappen en  overheidsdiensten zoals de Belastingdienst.

Er zijn vele contacten tussen de overheid en haar inwoners, bedrijven en organisaties. Er worden vragen gesteld, subsidies, uitkeringen, vergunningen aangevraagd, verleend of afgewezen ga zo maar door. Om te komen met een goede reactie richting de burgers en bedrijven heb je juridische kennis nodig maar is het ook belangrijk om te doorzien hoe de overheid werkt.

De overheid heeft een belangrijke maatschappelijke taak. Hier kun jij een bijdrage bij leveren.

In welke functie je ook aan de slag gaat, de werkzaamheden komen vaak neer op het verstrekken en verzamelen van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld een klantdossier of het verloop van een juridische procedure. Je controleert gegevens en bewijsstukken, onderzoekt de juistheid, volledigheid en relevantie van dossiergegevens en brengt een logische ordening aan. Je stelt (juridische) documenten op of ondersteunt je leidinggevende hierbij. Daarnaast bewaak je (wettelijke) termijnen per dossier en houd je overzicht op het verloop van de procedure.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Beroepsopleiding KBC in 1 of 1,5 jaar;
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning);
- Optioneel extra modules behalen;
- Een gewaardeerd instituutsdiploma bij sollicitaties van het particuliere Kronenburgh Business College;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Hele jaar door instroommomenten;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer je naar een ander werkveld wilt overstappen, of jezelf verder wilt kwalificeren binnen de huidige functie. Wanneer je reeds een mbo4-opleiding of hbo-opleiding hebt afgerond, is het niet nodig opnieuw een mbo-examenprogramma te volbrengen om het werk- en denkniveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd mbo4-opleiding. Echter je hoeft geen BPV (stage)-opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroeps specifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. Je hoeft ook niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). Je kunt altijd nog besluiten om er alsnog een mbo-diploma van de maken. Je ontvangt bij een succesvolle afronding het Kronenburgh Business College instellingsdiploma.

Collegeprogramma

Dinsdags
- Privaat en Publiekrecht: Basis van het Recht, Rechterlijke organisatie, Staatsrecht, Personen- en familierecht, Erfrecht, Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Bijzondere overeenkomsten, Organisatiekunde, Faillissementsrecht en Burgerlijk procesrecht, Ruimtelijke ordening, Bouwen, Grondzaken, Milieu en WABO, Notariaat en Kadaster;
- Kantoorpraktijk;
- Ethiek;
- Investigating Customer Services;
- Profiel Juridisch: Bestuursrecht (sancties, procedure en bijzondere wetten), Sociale zekerheid, Sociale kaart, Materieel strafrecht, Formeel Strafrecht;
- Persoonlijk Profileren (presenteren, onderhandelen, vergaderen);
- Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB).

Optioneel (niet verplicht om te volgen / indien aangeboden; vooraf inschrijven)
- Marketing.

Donderdags
Beroepsspecifiek:
- Sociaal Zekerheidsrecht;
- Inleiding Bestuurskunde.
Keuze:
(1) Lean Creatief of (2) Business and Environmental Sustainability (in English).

Examinering

Er zijn geen toelatingseisen.
Wij verzorgen de opleiding op MBO4 / HAVO 4-5 niveau.

Examinering

Bij een succesvolle afronding ontvang je het instituutsdiploma van het Kronenburgh Business College. Dit diploma is op MBO4 niveau. Je komt voor dit instituutsdiploma in aanmerking wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald. Bij Kronenburgh doen we niet aan onvoldoendes.

Vervolgopleiding

Je kunt de opleiding complementeren tot een Kronenburgh MBO4 diploma

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh Business College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO (Hbo-Bestuurskunde of Hbo-rechten) (zie toelatingseisen bij deze onderwijsinstellingen) of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

 • Higher National Certificate in Business HNC

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

 • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

 • Top-up International Business Management

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

 

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen en/of donderdagen.

Opleidingsduur
1 of 1,5 jaar. Je kunt de opleiding als eenjarig programma of als anderhalf jarig programma volgen. Bij een anderhalf jarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 5 november 2024
 • dinsdag 3 december 2024
 • dinsdag 9 december 2024
 • dinsdag 14 januari 2025
 • dinsdag 11 februari 2025
 • dinsdag 18 maart 2025
 • dinsdag 8 april 2025

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Optionele modules
Er zijn optionele modules gepland in het collegerooster. Voor deze modules is vooraf inschrijven noodzakelijk. Deze modules worden alleen verzorgd indien er studenten zijn ingeschreven voor wie deze module verplicht is.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 20 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 10,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 142,5 contacturen.
- donderdags: 10 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 4.5 uur voor tentamens komt op een totaal van 64.5 contacturen.
- totaal contacturen: 207

Collegegeld en literatuur

Collegegeld dinsdag € 3.499,00
Index Books € 301,00
Totaal dinsdag € 3.800,00
Collegegeld donderdag € 1.625,00
Index Books € 175,00
Totaal donderdag € 1.800,00
Totaal opleiding € 5.600,00
*) Collegegeld in 8 termijnen
Dinsdag € 358,65
Donderdag € 166,56

Literatuur

Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging