Inleiding Bestuurskunde MBO

Inleiding Bestuurskunde

De opleiding Inleiding bestuurskunde is interessant voor iedereen die in de praktijk of uit interesse met het openbaar bestuur te maken heeft. De afgelopen jaren is er veel veranderd is het openbaar bestuur. Grote beleidsopgaven (bijvoorbeeld energie en klimaat) en uiteenlopende crises (bijvoorbeeld de coronacrisis) vragen veel van het openbaar bestuur. Tegelijk zijn de verhoudingen tussen politiek, overheid en burgers sterk in beweging. Verder zijn de sociale media belangrijk geworden voor bestuurskundige processen en verschuiven de geopolitieke verhoudingen. Door deze Bedrijfsopleiding te volgen, maak je kennis met de wereld van het openbaar bestuur en de centrale begrippen, modellen, theorieën, benaderingen en vraagstukken die daar aan de orde zijn. Dus meld je aan voor de opleiding Inleiding Bestuurskunde bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen.
Algemeen

Beroep

Binnen de overheid zijn veel verschillende functies beschikbaar, zowel bij de gemeente, de provincie als bij het rijk. Maar je kunt ook denken aan de waterschappen en  overheidsdiensten zoals de Belastingdienst.

Er zijn vele contacten tussen de overheid en haar inwoners, bedrijven en organisaties. Er worden vragen gesteld, subsidies, uitkeringen, vergunningen aangevraagd, verleend of afgewezen ga zo maar door. Om te komen met een goede reactie richting de burgers en bedrijven heb je bestuurskundige kennis nodig maar is het ook belangrijk om te doorzien hoe de overheid werkt.

De overheid heeft een belangrijke maatschappelijke taak. Hier kun jij een bijdrage bij leveren.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning) en examentraining;
- Inleiding Bestuurskunde geeft een vrijstelling binnen de opleiding MBO Bestuurskunde MBO4.
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

De inhoud van de opleiding is geclusterd rondom 3 onderwerpen:

- Beleid en sturing, waarbij je ziet waarom en hoe beleid in de samenleving gestalte krijgt en hoe gestuurd kan worden bij het aanpakken van maatschappelijke vragen.
- Organisatie en management binnen het openbaar bestuur, waar je leest over de inrichting van overheden en publieke instellingen en de onderlinge relaties met elkaar en met andere maatschappelijke partijen.
- De verhoudingen tussen de politiek, ambtenaren en de samenleving kent inherente spanningen. Hier krijg je inzicht in actuele ontwikkelingen zoals politieke polarisatie en maatschappelijk onbehagen, populisme en social media, en hun doorwerking op de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.

Examinering

Er zijn geen toelatingseisen.

Examinering

Je kunt deelnemen aan de Kronenburgh tentamens. Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens. Deze certificaten geven een vrijstelling binnen de opleidingen:

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen en donderdagen.

Opleidingsduur: 4 collegedagen en tentamen.

Start
- donderdag 5 december 2024

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
6 collegedagen van 6 college-uren per collegedag +1,5 uur voor tentamens komt op een totaal van25,5 contacturen.

Collegegeld en literatuur

Collegegeld € 635,00
Index Books € 55,00
Totaal € 690,00

Literatuur

Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging