Medewerker Human Resources (HR Services) KBC4

1 of 2 jaar – Beroepsopleiding KBC

Medewerker Human Resources (HR Services) KBC4

Door deze beroepsopleiding te volgen, maak je een bewuste stap in je carrière: Ik ga richting het personeelsmanagement. Je kiest voor de beroepsopleiding, omdat je al eerder hebt laten zien te beschikken over een HAVO / MBO4 niveau. Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het instituutsdiploma Medewerker Human Resources (HR Services) KBC4 van het Kronenburgh Business College. Zie jij ook dat goed functionerende medewerkers het allerbelangrijkste is om een organisatie succesvol te laten zijn? Meld je dan aan voor de opleiding Medewerker Human Resources (HR Services) KBC4 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
De medewerker personeelszaken (Human Resource HR Services) houdt zich bezig met het personeel binnen het bedrijf of instelling. De medewerker personeelszaken kan werkzaam zijn binnen elke organisatie met een afdeling HRM bij overheids-, profit- en non-profitorganisaties (shared service centra). De medewerker personeelszaken heeft taken op het gebied van werving en selectie en mobiliteit van (nieuwe) medewerkers, voert verschillende P&O regelingen uit zoals bijvoorbeeld de verlofregeling. De medewerker stelt (arbeids)overeenkomsten op en verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van beheer van het personeelsdossier en managementrapportages. (Nieuwe) werknemers worden over arbeidsvoorwaarden, bedrijfs- en cao-regelingen (sociale zekerheid) geïnformeerd. De medewerker is administratief en juridisch vaardig en stelt zich klantgericht en zakelijk op. Het is verder belangrijk ‘organisatiesensitief’ te zien; begrijpen in welke context de organisatie opereert.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Beroepsopleiding KBC in 1 of 1,5 jaar;
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning);
- Optioneel extra modules behalen;
- Een bij sollicitaties gewaardeerd instituutsdiploma van het particuliere Kronenburgh Business College;
- Optioneel extra diploma’s: Basiskennis Loonadministratie BKL / Medewerker Personeelszaken MPZ
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer je naar een ander werkveld wilt overstappen, of jezelf verder wilt kwalificeren binnen de huidige functie. Wanneer je reeds een mbo4-opleiding of hbo-opleiding hebt afgerond, is het niet nodig opnieuw een mbo-examenprogramma te volbrengen om het werk- en denkniveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd mbo4-opleiding. Echter je hoeft geen BPV (stage)-opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroeps specifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. Je hoeft ook niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). Je kunt altijd nog besluiten om er alsnog een mbo-diploma van de maken. Je ontvangt bij een succesvolle afronding het Kronenburgh Business College instellingsdiploma.

Collegeprogramma

Dinsdags
- Publiek- en Privaatrecht;
- Basis Juridisch;
- Mediation;
- Uitzenden detacheren;
- Profiel HRM: in-, door- en uitstroom;
- Persoonlijk Profileren (Presenteren, Onderhandelen en Vergaderen);
- Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB).

Optioneel (deze modules kunt u extra volgen zonder meerkosten)
- Investigating Customer Services.

Donderdags
- BKL Arbeidsrecht;
- BKL Loon;
- MPZ Personeel, Organisatie en Communicatie;
- Lean Creatief.

Examinering

Er zijn geen toelatingseisen.

Wij verzorgen de opleiding op MBO4 / HAVO 4-5 niveau.

Examinering

Bij een succesvolle afronding ontvang je het instituutsdiploma van het Kronenburgh Business College. Dit diploma is op MBO4 niveau. Je komt voor dit instituutsdiploma in aanmerking wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald. Bij Kronenburgh doen we niet aan onvoldoendes.

Je kunt tevens extern examen doen bij de exameninstelling Associatie. Het gaat dan om de volgende opleidingen:

Basiskennis Loonadministratie
* Loonheffing
* Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Medewerker Personeelszaken
* Personeel, organisatie en Communicatie

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het Beroepsdiploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. Je geeft jezelf op voor deze externe examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

Je kunt als vervolgopleiding het instituutsdiploma Beroepsopleiding KBC upgraden tot een MBO4 opleiding Medewerker Human Resources deeltijd MBO4.

Je kunt als vervolgopleiding de aanvullende commerciële modules volgen tot de opleiding Intercedent Uitzendbureau deeltijd MBO4.

Je kunt als vervolgopleiding de aanvullende modules volgen voor de salarisadministratie tot de opleiding Salarisadministrateur deeltijd MBO4.

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh Business College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

  • Higher National Certificate in Business HNC

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

  • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

  • Top-up International Business Management

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

 

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen (21 collegedagen) en/of donderdagen (13 collegedagen).

Opleidingsduur
1 of 1,5 jaar. Je kunt de opleiding als eenjarig programma of als anderhalf jarig programma volgen. Bij een eenjarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

  • dinsdag 26 september 2023
  • dinsdag 31 oktober 2023
  • dinsdag 28 november 2023
  • dinsdag 9 januari 2024
  • dinsdag 6 februari 2024
  • dinsdag 12 maart 2024
  • dinsdag 2 april 2024

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik door naar het collegerooster: 2023-2024

Optionele modules
Er zijn optionele modules gepland in het collegerooster. Voor deze modules is vooraf inschrijven noodzakelijk. Deze modules worden alleen verzorgd indien er studenten zijn ingeschreven voor wie deze module verplicht is.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 21 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 10,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 136,5 contacturen.
- donderdags: 13 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 6 uur voor tentamens komt op een totaal van 84 contacturen.
- totaal contacturen: 220.5

Collegegeld en literatuur
Dinsdag
Kronenburgh collegegeld € 2.925,-
Studystore literatuur € 398.39,-
Totaal € 3.323,39

Donderdag
Kronenburgh collegegeld € 1.990,00
Studystore literatuur € 112,50
Totaal € 2.101,50

Totaal 2 jarige opleiding KBC4 collegegeld en literatuur: € 5.425,89

Termijnen: Collegegeld per jaar in 7 termijnen + 3%

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens
Facturatie verloopt via de Associatie. De Associatie kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
De opleidingskosten die je maakt in 2021 zijn fiscaal verrekenbaar via de inkomstenaangifte. Lees meer op de site van de belastingdienst.

In 2022 komt er een nieuwe regeling: Stimulering Arbeidsmarktpositie. Via het UWV kunt u dan tot 1000,- per jaar aanvragen: STAP-budget. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er vanaf 2022 op tijd bij!

Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging