Juridisch Secretaresse

Juridisch Secretaresse

Basiskennis van de verschillende rechtsgebieden is eigenlijk voor iedereen nuttig: zowel privé als op het werk. Dit in combinatie met ook secretariële kennis en vaardigheden maakt deze Bedrijfsopleiding super interessant. Weten hoe het rechtssysteem in elkaar zit, hoe binnen het recht gedacht wordt. Weten hoe het Burgerlijk Wetboek in elkaar zit en wat zijn de regels binnen bijvoorbeeld het erfrecht? Waar vind je jurisprudentie over een bepaald onderwerp? Leren denken als de 'rijdende rechter' kan veel problemen voorkomen. Wie gelijk heeft en in zijn recht staat, moet dat ook gewoon krijgen. Hier kun jij een bijdrage aan leveren. Heeft Rechten jouw interesse en ben jij dé secretariële regelaar? meld je aan voor de opleiding Juridisch Secretaresse bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
De juridisch secretaresse maakt de unieke combinatie van kennis uit de verschillende rechtsgebieden en de secretariële vaardigheden. De juridisch secretaresse is werkzaam op advocaten-, notaris-, makelaars-, verzekerings- en deurwaarderskantoren, maar ook binnen de overheid bij gemeenten, provincies en het Rijk. Maar ook binnen het bedrijfsleven is deze unieke combinatie van kennis en vaardigheden welkom!

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning)  en examentraining;
- Juridisch Secretaresse geeft vrijstellingen binnen de juridische en secretariële MBO3 en 4 opleidingen.
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Dinsdag
- Privaat- en Publieksrecht: Privaatrecht: Personen- en familierecht, Rechtspersonenrecht, Erfrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht, Burgerlijk procesrecht. Publieksrecht: Staatsrecht, bestuursrecht, Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Grondzaken, Milieurecht, Wabo.
- Kantoorpraktijk: Schriftelijke en mondelinge informatie-uitwisseling, onderhouden relatienetwerk, uitvoeren administratieve taken, onderhouden (digitale) archief, beheren agenda, organiseren bijeenkomsten, verslaglegging en afhandeling actiepunten vergaderingen, ontvangen bezoekers, afhandelen facturen en declaraties.
- Profiel Juridisch: Bijzondere overeenkomsten, Burgerlijk Procesrecht, Faillissementsrecht, Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht.

Donderdag
- Profiel Secretarieel: Ontwikkeling en beheer voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal, redigeren aangeleverde teksten, informatie verstrekken aan derden; Beheren kleine budgetten en afhandelen financiële zaken; Beoordelen offertes en leveringscontracten en opstellen leveringscondities; Bijhouden en controleren projectadministratie, beheren en controleren urenadministratie.

Examinering

Er zijn geen toelatingseisen.
Wij verzorgen de opleiding op MBO4 / HAVO 4-5 niveau.

Examinering

Je kunt deelnemen aan de Kronenburgh tentamens. Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens.

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen en donderdagen.

Opleidingsduur: 13 collegedagen en tentamen.

Start: De opleiding is modulair. Starten kan elke keer wanneer er een nieuwe module begint:

- dinsdag 1 oktober 2024 Publiek- en Privaatrecht
- dinsdag 5 november 2024 Kantoorpraktijk
- donderdag 5 december 2024 Profiel Secretarieel
- dinsdag 11 februari 2025 Profiel Juridisch

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Wanneer de docent wegens omstandigheden onverhoopt niet aanwezig kan zijn, worden de colleges op een ander moment ingehaald. De lesuitval is dus nihil.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 10 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 4,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 64,5 contacturen.
- donderdags: 3 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 1,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 19,5 contacturen.
- totaal contacturen: 84

Collegegeld en literatuur

Collegegeld € 2.120,00
Index Books € 175,00
Totaal € 2.295,00

Literatuur

Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging