Assistent-Makelaar Wonen KBC4

.

Assistent-Makelaar KBC4

Door deze beroepsopleiding te volgen, raak je thuis binnen het vakgebied van de makelaardij. Je kiest er echter voor jezelf breder te scholen dan alleen de bedrijfsopleiding A-RMT. Je kiest voor de beroepsopleiding omdat je al eerder hebt laten zien te beschikken over een HAVO / MBO4 niveau. Maar nu wil je een andere richting op met je carrière: juridisch medewerker gespecialiseerd in het Vastgoed. Naast de makelaardijkennis versterk je je juridische achtergrond. Ook werk je aan je persoonlijke communicatieve en ondernemersvaardigheden. Zo word je de next level Assistent-Makelaar die begrijpt wat goede dienstverlening is en maak je echt het verschil. Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het instituutsdiploma Assistent-Makelaar KBC van het Kronenburgh Business College. Ook kun je het A-RMT diploma behalen bij SVM NIVO. Dus meld je aan voor de opleiding Assistent-Makelaar KBC bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de lokale woningmarkt: verkoop, aankoop en taxaties.
De assistent makelaar wonen ondersteunt / werkt in opdracht van de gecertificeerd makelaar. Hij informeert en adviseert binnen bemiddelingsopdrachten over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop. De assistent makelaar wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt. Ook ondersteunt de assistent de makelaar bij het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Beroepsopleiding KBC in 1 of 1,5 jaar;
- Geef vrijstelling binnen de MBO4 opleiding (vastgoed of juridisch);
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning);
- Optioneel extra modules behalen;
- Een gewaardeerd instituutsdiploma bij sollicitaties;
- Optioneel extra diploma: Assistent makelaar wonen A-RMT;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Hele jaar door instroommomenten;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer je naar een ander werkveld wilt overstappen, of jezelf verder wilt kwalificeren binnen de huidige functie. Wanneer je reeds een mbo4-opleiding of hbo-opleiding hebt afgerond, is het niet nodig opnieuw een mbo-examenprogramma te volbrengen om het werk- en denkniveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd mbo4-opleiding. Echter je hoeft geen BPV (stage)-opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroeps specifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. Je hoeft ook niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). Je kunt altijd nog besluiten om er alsnog een mbo-diploma van de maken. Je ontvangt bij een succesvolle afronding het Kronenburgh Business College instellingsdiploma.

Collegeprogramma

Dinsdags
- Privaat- en Publiekrecht;
- Vastgoed Economie;
- Bouwkunde;
- Ethiek en Marketing;
- Praktijkleer Wonen (Makelaardijleer);
- Praktijktoets Wonen (Makelaardij);
- Profiel Juridisch: Bijzondere overeenkomsten, Burgerlijk Procesrecht, Faillissementsrecht, Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht;
- Persoonlijk Profileren (Presenteren, onderhandelen, vergaderen);
- Ondernemer MKB.

Donderdags
- Sales A
- Keuze: Lean Creatief of Business and Environmental Sustainability.

Optioneel (niet verplicht om te volgen / indien aangeboden; vooraf inschrijven)
- Belastingrecht

Examinering

Er zijn geen toelatingseisen.
Wij verzorgen de opleiding op MBO4 / HAVO 4-5 niveau.

Examinering

Bij een succesvolle afronding ontvang je het instituutsdiploma van het Kronenburgh Business College. Dit diploma is op MBO4 niveau. Je komt voor dit instituutsdiploma in aanmerking wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald. Bij Kronenburgh doen we niet aan onvoldoendes.

Je kunt tevens examen doen bij de exameninstelling SVMNIVO. Na het behalen van het SVMNIVO-diploma Assistent Makelaar mag je de titel ARMT gebruiken en kun je jezelf laten opnemen worden in het openbare register Assistent Makelaar.

Je geeft jezelf op voor dit externe examen. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

Je kunt de opleiding complementeren tot een Kronenburgh MBO4 diploma Assistent Makelaar / Juridisch Medewerker.

Je kunt verder gaan met de Kronenburgh bedrijfsopleiding: Kandidaat Register Makelaar Taxateur Wonen K-RMT.

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh Business College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

 • Higher National Certificate in Business HNC

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

 • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

 • Top-up International Business Management

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

 

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen en/of donderdagen.

Opleidingsduur
1 of 1,5 jaar. U kunt de opleiding als eenjarig programma of als anderhalfjarig programma volgen. Bij een anderhalfjarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 5 november 2024
 • dinsdag 19 november 2024
 • dinsdag 3 december 2024
 • dinsdag 10 december 2024
 • dinsdag 17 december 2024
 • dinsdag 11 februari 2025
 • dinsdag 18 maart 2025
 • dinsdag 8 april 2025

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Optionele modules
Er zijn optionele modules gepland in het collegerooster. Voor deze modules is vooraf inschrijven noodzakelijk. Deze modules worden alleen verzorgd indien er studenten zijn ingeschreven voor wie deze module verplicht is.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 24 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 13.5 uur voor tentamens komt op een totaal van 157.5 contacturen.
- donderdags: 6 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 3 uur voor tentamens komt op een totaal van 39 contacturen.
- totaal contacturen: 196.5

Collegegeld en literatuur

Collegegeld dinsdag *) € 3.499,00
Index Books € 508,00
Totaal dinsdag € 4.007,00
Collegegeld donderdag *) € 1.130,00
Index Books € 189,00
Totaal donderdag € 1.319,00
Totaal opleiding € 5.326,00
*) Collegegeld in 8 termijnen
Dinsdag € 448,31
Donderdag € 144,78
Optionele externe examens
SVM NIVO A-RMT
4* oefentoets
2* theorie- 1* praktijk examen € 996,00
Totaal opleiding en optioneel € 6.322,00

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens

Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. De SVM NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging