OPLEIDINGSVARIANTEN

Bij het Kronenburgh Business College kun je kiezen uit verschillende opleidingsvarianten. Een erkend mbo- diploma halen, of examen doen bij een extern examenbureau. Je kunt ook modules kiezen uit onze mbo- en hbo-opleidingsprogramma’s: zo stel je je eigen opleidingsprogramma samen. Het Kronenburgh Business college biedt je de mogelijkheid om precies dat te leren wat je nodig hebt om je werk goed te doen en jezelf voor te bereiden op een volgende stap in je carrière. Wil je een hbo-opleiding doen? Kijk dan bij Kronenburgh International Business School.

Kwalificerend MBO3-4

In 1 of 2 jaar

Onze kwalificerende MBO3 en MBO4 opleidingen zijn in principe tweejarig. De eerstejaarscolleges zijn op de dinsdag. De tweedejaars colleges zijn op de donderdag. Zo is het mogelijk om in het tweede collegejaar nog colleges te volgen uit het eerste collegejaar wanneer een module niet is behaald.

Het is ook mogelijk om wekelijks zowel de eerstejaars als de tweedejaars colleges te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.

Generieke en beroepsspecifieke modules maken de opleiding
De modules die specifiek gericht zijn op deze kwalificatie noemen wij beroepsspecifiek. Verder verzorgen wij ook Nederlands, Engels en Rekenen. Deze modules duiden wij aan als generieke modules. Voor de generieke modules neemt u ook deel aan de landelijke examens.

‘Loopbaan Burgerschap’ omdat u onderdeel uitmaakt van de samenleving
Tijdens de verschillende modules staan we tijdens de opleiding regelmatig stil bij de impact van uw persoonlijke handelen op anderen zoals uw collega’s, klanten, toeleveranciers, concullega’s (concurrenten) en welke bijdrage uw werkgever levert binnen de economie en onze (internationale) samenleving. In dit kader voert u ook twee opdrachten uit tijdens de opleiding.

Keuzedeel als toefje op de pudding
Aan het einde van het tweede collegejaar is er het keuzedeel: u kunt kiezen uit modules die uw blikveld net weer wat verder verruimen.
Bij het keuzedeel hoort ook een praktijkopdracht in het kader van de Beroepspraktijkvorming (BPV).

Docent:
‘De studenten leren van mij,
maar ook van elkaar.’

Beroepsopleiding KBC

Verdiepen in een specifiek beroep

De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze kwalifi cerende MBO3 en 4 opleidingen. Echter, u hoeft geen BPV (stage) opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. De generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) komen te vervallen. U hoeft niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). Het programma omvat alleen de beroepsspecifieke modules.

Een beroepsopleiding is ook heel geschikt wanneer u naar een ander werkveld wilt overstappen, of uzelf verder wilt professionaliseren binnen uw huidige functie. Wanneer u reeds een MBO3 of 4 opleiding of HBO opleiding heeft afgerond, is het niet nodig opnieuw een MBO examenprogramma te volbrengen om uw werk- en denk-niveau aan te tonen; juist dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie.
Er zijn geen toelatingseisen van toepassing. Wij verzorgen onze Beroepsopleidingen op HAVO 4/5 niveau. U moet dus over de juiste studievaardigheden beschikken.

In 1 of 1,5 jaar

Onze Beroepsopleidingen duren in principe één jaar. U volgt colleges op dinsdag en een aantal weken ook op donderdag. Het is ook mogelijk om de opleiding in 1,5 jaar te doen. U volgt dan eerst de colleges op dinsdag en in het tweede jaar de resterende colleges op donderdag.

Diplomering door het Kronenburgh Business College
U verkrijgt voor de behaalde modules een certifi caat. Deze certificaten geven weer een vrijstelling binnen onze kwalificerende MBO3 en 4 opleidingen. Wanneer u alle modules heeft behaald, komt u in aanmerking voor het Kronenburgh Beroepsdiploma. Met dit Kronenburgh instituutsdiploma toont u aan dat u zich
nadrukkelijk heeft bekwaamd in een specifi eke beroepsrichting.

Optioneel meer diploma’s
Binnen de Beroepsopleiding zijn meestal één of meer Praktijkopleidingen geïntegreerd. Hiervoor kunt u aanvullende diploma’s halen bij externe examenbureau’s. Met deze extra diploma’s bouwt u aan een nog beter CV (curriculum vitae), neemt uw ‘marktwaarde’ nog verder toe en maakt u voor werkgevers het verschil!

Bedrijfsopleiding

Praktijkdiploma’s versterken uw CV

De Bedrijfsopleidingen van het Kronenburgh Business College zijn gericht op het behalen van diploma’s bij externe exameninstituten zoals Associatie voor Examinering, SVM NIVO, WFT NIVO en IPMA en of het behalen van certificaten bij het Kronenburgh College.

De externe exameninstellingen zetten een standaard binnen het bedrijfsleven. Deze examens onderscheiden zich doordat het niveau al jaren heel stabiel is. Werkgevers weten dus wat er verwacht mag worden van iemand met deze diploma’s.

Met de Praktijkopleidingen van het Kronenburgh Business College bouwt u aan een nog beter CV (curriculum vitae), neemt uw ‘marktwaarde’ nog verder toe. Vaak wordt in vacatures expliciet door werkgevers naar deze diploma’s gevraagd.

Certificering door Kronenburgh
Bij het Kronenburgh Business College volgt u de colleges en de examentraining (waaronder de deelname aan collegetentamens).

Deelnemen aan de Kronenburgh collegetentamens is een goede examentraining. Indien u een tentamen niet heeft gehaald, krijgt u een herkansing. Voor de behaalde modules ontvangt u een certificaat van het Kronenburgh Business College. Deze certificaten geven weer een vrijstelling binnen onze Beroepsopleidingen en Deeltijd MBO3 en -4 opleidingen.

Afhankelijk van de opleiding maakt u ook een of meer opdrachten en is er ook een mondelinge beoordeling. Ook neemt u deel aan het collegetentamen. Het is stevig aanpakken dus. Er zijn geen toelatingseisen van toepassing. Wij verzorgen onze opleidingen op HAVO 4/5 niveau. U moet dus wel kunnen leren!

Voor meer informatie over onze Praktijkopleidingen zoals de inhoud, de planning en de investering verwijzen we naar deze pagina (resultaat praktijkopleidingen).

Focusmodules

Focusmodules van het KBC

De Focusmodules zijn modules uit onze Beroeps- en Deeltijdopleidingen MBO3 of MBO4. Door deel te nemen aan een focusmodule, kunt u precies die module uit onze opleidingen kiezen waaraan u nu behoefte heeft in uw dagelijkse praktijk.

We zetten flink het tempo er in. Afhankelijk van de module maakt u ook een of meer opdrachten en is er ook een mondelinge beoordeling. Ook neemt u deel aan het tentamen.

Wanneer u de module heeft behaalt, komt u in aanmerking voor een certificaat. Dit certificaat geeft een vrijstelling binnen onze Beroeps- en kwalificerende MBO3 en/of 4 opleidingen.

Er zijn geen toelatingseisen van toepassing. Wij verzorgen ons onderwijs op het niveau van havo 4-5.