OVER KRONENBURGH

Het Kronenburgh Business College helpt uw ambities waar te maken

U kiest voor stevig onderwijs bij Kronenburgh om zo op het werk nog beter te presteren. U wilt verder groeien en carrière maken binnen het bedrijfsleven en / of verder studeren op het HBO. Door te kiezen voor Kronenburgh zet u uzelf in beweging zodat u uw ambities waarmaakt.

Onze onderwijsstructuur helpt om doelen te bereiken

Bij Kronenburgh gaan de studenten flink aan de slag. Zo starten we elke collegedag met een kick-off toets. Zo weet u of u de leerstof beheerst, maar ook onze docenten weten zo wie nog extra ondersteuning nodig heeft. Wij verzorgen klassikaal onderwijs en tussen de collegedagen door werkt u aan praktijkopdrachten. Als kleinschalig college bieden we kansen om de opleiding succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag. Want een Kronenburgher maakt het verschil.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

Het Kronenburgh Business College staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op MEAO/MBO+ niveau

Wij hechten aan een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk. Wanneer u een diploma van het Kronenburgh Business College verkrijgt, betekent dit dat u uw vak verstaat; een professional bent! Daarom wordt een diploma of certificaat van het Kronenburgh Business College ook zo gewaardeerd door werkgevers.

Opleidingen in de Economische richtingen
Het Kronenburgh Business College is opleidingspartner van het bedrijfsleven. Wij leiden op voor functies in de volgende richtingen:
International Business, Marketing & Sales, Makelaardij, Secretariële, Juridische en Financiële Dienstverlening, Human Resource Management en Intercedent (Uitzendbranche), Management en Ondernemen.
Werkgevers zijn bestuurlijk bij Kronenburgh betrokken en sturen direct op kwaliteit en inhoud van het onderwijs.

Onze docenten werken zelf ook in de praktijk
Onze docenten zijn zelf ook werkzaam in de praktijk en hebben er plezier in om deze praktijkervaring met u te delen. Zo wordt de module Boekhouden verzorgd door een docent die in het dagelijks leven boekhouder is en wordt de module vormgeving verzorgd door een grafi sch vormgever. Zo zorgen we er voor dat we niet blijven hangen in alleen de theorie uit de boeken, maar weten we de vertaalslag te maken naar hoe het werkelijk gaat in de praktijk.

Werkgever: ‘Ik merk hoe verfrissend
het is wanneer een medewerker een
opleiding volgt bij Kronenburgh.’

Prestatiegericht

Tot prestaties komen binnen een heldere structuur

Meestal bent u 1 collegedag per week aanwezig. Een collegedag bestaat u 6 college-uren. Vaak zijn de collegetijden van 13.30 tot 20.50 uur; 3 college-uren in de middag (tijdens werktijd) en na een pauze nog 3 college-uren in de avond (in eigen tijd). Een opleiding doen is zo goed te combineren met werk en privé.

Na elk werkcollege volgt 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag. Om u goed voor te bereiden op de moduletentamens starten we elke nieuwe collegedag met een kick-off toets (uitgezonderd de eerste collegedag van een module). Zo weet u of u de leerstof beheerst, maar ook onze docenten weten zo wie nog een duwtje in de rug nodig heeft.
Zo voorkomen we ook dat al het leerwerk doorschuift naar het tentamen. Wij verzorgen klassikaal onderwijs met natuurlijk ook praktische
onderdelen en examentrainingen. Tussen de collegedagen werkt u aan praktijkopdrachten.

Wij zijn best ‘schools’. Wij verwachten echt dat opdrachten worden gemaakt, u wekelijks een stukje leert en u steeds aanwezig bent. Hier spreken wij u ook professioneel op aan!

Begeleiding
Kronenburgh is geen leerfabriek; we werken met collegegroepen van gemiddeld 5 tot 20 studenten. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Bij vragen loopt u gewoon binnen bij de collegedirecteur en/of de studiebegeleider. De docent is er tijdens de werkcolleges om al uw vragen te beantwoorden. Maar ook tussen de collegedagen door is het beperkt mogelijk vragen aan de docent te stellen. Bij Kronenburgh doen we niets liever dan u naar de eindstreep te begeleiden en u het felbegeerde Kronenburgh certificaat of diploma te overhandigen.

Wij bieden kansen
Wanneer u een module niet heeft behaald, krijgt u een herkansing. Mocht u het tentamen dan nog niet gehaald hebben, dan kunt u hertentamens inkopen. Zo werken we ook bij de beoordeling van opdrachten en mondelinge tentamens. We bieden veel kansen, maar leggen de lat nooit omlaag zodat u, na het verkrijgen van het certificaat of diploma, echt aan de verwachtingen van het bedrijfsleven zult voldoen. Als ‘Kronenburger’ maakt u de
verwachting waar!

Medestudenten met ambitie geven inspiratie
Wanneer u kiest voor een opleiding bij het Kronenburgh Business College heeft u besloten een nieuwe stap te zetten. U wilt zich verder kwalifi ceren in het beroep waarin u reeds werkzaam bent, u wilt werken aan een volgende stap in uw carrière of wilt zich juist kwalificeren in een nieuwe richting. Hoe dan ook, u heeft ambitie en dan bent u welkom bij Kronenburgh. Naast ambitie brengen medestudenten ook de nodige ervaring in. Tezamen met ook de inbreng van de docent, doet u zo tijdens de collegedagen veel inspiratie op.

Think – Act – Grow

Tijdens de colleges staat steeds één vak/module centraal. Zo kunnen we goed de diepte in bij het behandelen van de theorie (Think). Naast het behandelen van de theorie, oefenen we ook reeds in het toepassen in de praktijk. Op uw werk gaat u hier mee verder (Act). Met elke nieuwe collegedag en elke nieuwe module zetten we samen weer een stap om uit te groeien tot die beroepsbeoefenaar waar het bedrijfsleven op zit te wachten (Grow) en bekronen we dit met een waardevol Kronenburgh certificaat of diploma.

Kwaliteit

Het Kronenburgh Business College is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): koepel voor particuliere opleiders. Wij hanteren ook de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College werkt volgens de kaders van de onderwijsinspectie en heeft haar kwaliteitssysteem binnen deze kaders vormgegeven. Een klacht van een student wordt eerst kenbaar gemaakt bij de directie met de intentie er samen uit te komen.
Bij het indienen van een formele klacht werken wij conform de klachtenprocedure uit ons studentenstatuut. Daarna is er de mogelijkheid gebruik te maken van de  geschillencommissie.

Het Kronenburgh Business College:

• is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen onder het nummer 30HM.
• is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
• mag het NRTO-Keurmerk voeren.
• is opleider voor de examens van de Nederlandse Associatie voor Examinering
• is opleider voor SVM NIVO (examenbureau vastgoedbranche) en WFT NIVO (examenbureau voor financiële dienstverlening).

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld bij:

http://www.springest.nl

http://www.roc.nl

http://www.mbostart.nl

‘Als kleinschalig college bieden we kansen om de opleiding succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag.

Want een Kronenburgher maakt het verschil.’

Dhr. drs PSC Janssen MBA, collegedirecteur