Particulier onderwijs bij Kronenburg

Particulier onderwijs bij het Kronenburgh Business College heeft zo z’n voordelen: docenten uit de praktijk, gemotiveerde medestudenten en een gestructureerd onderwijs concept.

De organisatie

Erkend: Wij leiden bij onze MBO3-4 opleidingen op voor door het Ministerie van Onderwijs erkende MBO diploma’s.

Niveau: Onze opleidingen zijn op het ‘oude’ MEAO niveau / MBO+ niveau / Havo niveau. Wanneer werkgevers horen dat je een opleiding hebt gevolgd bij het particuliere Kronenburgh Business College, weten ze dat het goed zit.

Toelating: Omdat studenten zelf het onderwijs bekostigen, vindt er een ‘natuurlijke’ voorselectie plaats. Verder selecteren wij ‘aan de poort’ op vooropleiding, ambitie en cijferlijst.

Doorstroom naar HBO: onze MBO opleidingen zijn een prima vooropleiding op het HBO.

Ondernemend: Wij leiden op voor Ondernemend Nederland. Dit blijkt niet alleen uit de omgangscultuur, waarbij dezelfde regels gelden als binnen het werkzame leven (tijd is tijd / afspraak is afspraak), maar ook uit het feit dat studenten van alle richtingen (zowel deeltijd MBO als Beroepsopleiding KBC) ook de module ondernemer MKB volgen.

– Flexibel instromen: Ons opleidingsprogramma bestaat uit modules. Elke keer wanneer er een module start, kunnen nieuwe studenten instromen.

– Flexibele opleidingsduur: De eerstejaarsmodules zijn op dinsdag. De tweedejaarsmodules zijn op donderdag. De opleiding kan dan ook in 1 (2 dagen per week) of 2 jaar (een dag per week) worden afgerond.

– Verschillende onderwijsvarianten: Naast de deeltijd MBO3-4 opleidingen kan ook gekozen worden voor de Beroepsopleiding KBC (geen generieke modules NL, Eng, Rek, geen Beroepspraktijkvorming BPV en geen Proeve van Bekwaamheid met als resultaat een instituutsdiploma). Studenten kunnen ook inschrijven voor Bedrijfsopleidingen of Focusmodules. Bij Bedrijfsopleidingen wordt examen gedaan bij een extern exameninstituut en/of verkrijgt de student een Kronenburgh certificaat. Bij focusmodules kan de student naar eigen behoefte modules selecteren uit onze onderwijsprogramma’s en ook weer certificaten behalen.

– Starten zonder relevante werkplek: Om in te kunnen schrijven voor een deeltijd MBO3-4 opleiding is het noodzakelijk werkzaam te zijn in een relevante functie bij een erkend leerbedrijf om zo ook aan de eisen beroepspraktijkvoming te voldoen. Wanneer dit nog niet het geval is, kan eerst ingeschreven worden op een Beroepsopleiding KBC en wordt de opleiding bij het vinden van een relevante werkplek alsnog omgezet in een deeltijd MBO3-4 opleiding.

Door de planning van de opleiding kan ik mooi buiten de spits reizen naar het collegegebouw en daarna weer naar huis.’

Gestructureerd onderwijs

Klassikaal onderwijs: Wij bieden klassikaal onderwijs. De uitleg van een docent, participeren binnen het groepsproces helpt om tot prestaties te komen. Wij spreken over werkcolleges, dus naast luisteren naar de uitleg van de docent vooral ook veel leren door doen.

Kleinschalig: Dankzij de kleinschalige opzet van ons onderwijs kunnen we bewaken dat alle studenten zich goed ontwikkelen en voelen studenten zich gezien.

Meesters: Onze docenten zijn werkzaam in de praktijk en kunnen zo vanuit eigen ervaring en liefde voor het vak, vertellen over hun beroep: zo wordt het beroepsonderwijs veel interessanter en beter en keert het aloude principe “leerling, gezel, meester” weer terug.

Gemotiveerde medestudenten: Studenten die zich inschrijven bij het Kronenburgh College hebben ambitie. Ambitie om een volgende stap te zetten in hun carrière, ambitie om te beschikken over de juiste diploma’s, ambitie om goed te worden in het beroep en zo het verschil te maken. Studenten stimuleren en inspireren elkaar.

Versneld: Wij verzorgen MBO3-4-opleidingen in 1 of 2 jaar tijd, dit kan door goed les te geven, meer lesuren aan te bieden, meer begeleiding en aandacht te geven aan de individuele studenten.7f

– Kick-off toetsen: Vanaf de tweede collegedag van een module starten we met een kick-off-toets die gaat over de collegestof van de vorige collegedag. Zo stimuleren we studenten lopende de module te studeren (en niet het leren vooruit te schuiven). Zowel de student als de docent weten zo ook eerder wanneer leerstof nog niet goed beheerst wordt.

– Kansen: Wanneer een module / opleiding niet positief wordt afgesloten, bieden we mogelijkheden om te herkansen (zie studiewijzer). Wij blijven kansen bieden, maar leggen de lat nooit omlaag.

Optionele extra diploma’s: Bij veel van onze opleidingen is het mogelijk optioneel ook extra diploma’s te behalen bij externe exameninstellingen. Diploma’s die de standaard zetten binnen het bedrijfsleven, waarvoor Kronenburgh dus opleidt. Deze Bedrijfsopleidingen maken (meestal) integraal onderdeel uit van onze Beroepsopleidingen en MBO3-4 opleidingen.

– Proeve van Bekwaamheid: Bij een deeltijd MBO3-4 opleiding is het eindexamen is een proeve van bekwaamheid die wordt afgenomen op de werkplek. Een mooi moment om te laten zien wat je allemaal kunt.

– Think-Act-Grow: Leren door doen om zo uit te groeien tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten.

Ik merk dat het gestructureerde onderwijssysteem van Kronenburgh mij helpt om tot mooie prestaties te komen.’

Think – Act – Grow

Tijdens de colleges staat steeds één vak/module centraal. Zo kunnen we goed de diepte in bij het behandelen van de theorie (Think). Naast het behandelen van de theorie, oefenen we ook reeds in het toepassen in de praktijk. Op uw werk gaat u hier mee verder (Act). Met elke nieuwe collegedag en elke nieuwe module zetten we samen weer een stap om uit te groeien tot die beroepsbeoefenaar waar het bedrijfsleven op zit te wachten (Grow) en bekronen we dit met een waardevol Kronenburgh certificaat of diploma.

Kwaliteit

Het Kronenburgh Business College is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): koepel voor particuliere opleiders. Wij hanteren ook de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College werkt volgens de kaders van de onderwijsinspectie en heeft haar kwaliteitssysteem binnen deze kaders vormgegeven. Een klacht van een student wordt eerst kenbaar gemaakt bij de directie met de intentie er samen uit te komen.
Bij het indienen van een formele klacht werken wij conform de klachtenprocedure van de NRTO inclusief de daarbij behorende geschillencommissie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij Deeltijd MBO3 – 4 Opleidingen eerst gewerkt wordt volgens de onderwijsexamenregeling (OER) en het studentenstatuut die beschikbaar zijn via het intranet. Daarna kan alsnog worden teruggevallen op de klachtenprocedure van de NRTO.

Het Kronenburgh Business College:

• is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen onder het nummer 30HM.
• is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
• mag het NRTO-Keurmerk voeren.
• is NIMA Education Partner.
• is opleider voor de examens van deNederlandse Associatie voor Examinering
• is opleider voor SVM NIVO (examenbureau vastgoedbranche) en en WFT NIVO (examenbureau voor financiële dienstverlening).

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld bij:

http://www.springest.nl

http://www.roc.nl

http://www.leer-rijk.nl

http://www.mbostart.nl

‘Als kleinschalig college bieden we kansen om de opleiding succesvol af te ronden, maar we leggen de lat nooit omlaag.

Want een Kronenburgher maakt het verschil.’

Dhr. drs PSC Janssen MBA, collegedirecteur