Kandidaat-Makelaar Wonen K-RMT

Maak het verschil

Kandidaat-Makelaar K-RMT

Door deze bedrijfsopleiding te volgen, zet je de volgende stap in je carrière. Erkend makelaar worden! Je eigen makelaarspraktijk opbouwen of juist tezamen met andere makelaars de dienstverlening in de markt zetten. Wij bieden de opleiding aan als middag-avondprogramma. Zo kun je werk en scholing prima combineren. Dus meld je aan voor de opleiding Kandidaat-Makelaar K-RMT bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
Als makelaar begeleid je opdrachtgevers bij de koop, verkoop, verhuur of het huren van een huis of bedrijfspand. De aankoopmakelaar kan op zoek gaan naar geschikte woon- of bedrijfsruimte en de aankoop begeleiden. De verkoopmakelaar richt zich juist op de bemiddeling van commercieel vastgoed. Een andere taak die eveneens door een makelaar vervuld kan worden is die van adviseur voor de gemeente en woningbouwvereniging. De makelaar is bevoegd om advies te geven omtrent nieuwbouw, renovatie, onteigening en verbouwing.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning) en examentraining;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werktijd en eigen tijd;
- Hele jaar door instroommomenten;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Basistheorie Vastgoeddeskundige

  • Bouwkunde: Constructieve opbouw, Afwerking en installatie, Bestek en tekening lezen, Algemene bouwkundige kennis, Kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer,
  • Financiën en fiscaliteiten: Directe belastingen, Indirecte belastingen, Ondernemingsplanning, Kosten en kostprijsberekeningen, Basis taxatieleer onroerende zaken, Financiële analyse van bedrijfsgegevens, Financieel rekenen, vastgoedfinanciering en hypotheken, Specifieke met vastgoed samenhangende belastingheffing
  • Privaatrecht: Erfrecht, Notariaat, Kadaster, Procesrecht, Goederenrecht, Vermogensrecht, Personen- en familierecht, Verbintenissen- en overeenkomstenrecht, Ondernemingsrecht en faillissementsrecht
  • Publiekrecht: Woningwet, Staatsrecht, Onteigeningswet, Milieuwetgeving, Landinrichtingswet, Bestuurscompensatie, Ruimtelijke ordening, Algemeen bestuursrecht, Stads- en dorpsvernieuwing, Huisvestingswet en Leegstandwet
  • Vastgoedeconomie: Concurrentie, Vastgoedmarkten, Financiële markten, Conjunctuur/vastgoedcyclus, Het lezen van statistieken en tabellen.

Specialisatie Wonen

  • Praktijkleer makelaar wonen: Makelaardij, Koop en verkoop, Huur, verhuur en beheer, Financiering, Waardebepaling, Marketing, Ethiek
  • Vakbekwaamheid makelaardij wonen: Een brochure opstellen, Een verkoopplan opstellen, Onderhandelingstechnieken, Een koopovereenkomst opstellen, Een intakegesprek voeren, Een visiestuk schrijven en verdedigen
Examinering

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Wel is een HAVO of MBO diploma wenselijk. De opleiding Assistent-Makelaar A-RMT is de beste vooropleiding.

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Examinering

Kronenburgh verzorgt als onderdeel van de opleiding per onderdeel een examentraining en (oefen)tentamen voor het externe examen bij SVM NIVO.

Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens.

Na het behalen van het SVMNIVO-diploma Kandidaat Makelaar kun je je registreren in het Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) en de titel KRMT achter je naam voeren.

Je geeft jezelf op voor dit externe examen. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

Je kunt verder specialiseren in bedrijfs- of landelijk vastgoed. Je kunt specialiseren tot taxateur.

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op donderdag Basistheorie op dinsdag Specialisatie Wonen(Praktijkleer Wonen / Vakbekwaamheid Wonen).

Opleidingsduur
1,5 jaar

27 collegedagen Basistheorie en 12 dagen Specialisatie Wonen.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

Basistheorie Vastgoed:

- donderdags: 21 september 2023,
- donderdag 23 november 2023,
- donderdag 1 februari 2024,
- donderdag 25 april 2024.

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Link naar het collegerooster: 2023-2024

Tijdsinvestering
Hou er mee rekening dat elk dagdeel college minimaal een dagdeel voorbereiding / huiswerk vraagt; dit los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen Basistheorie
27 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 7,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 169,5 contacturen.

Contacturen Praktijkleer en Vakbekwaamheid
12 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 3 uur voor tentamens komt op een totaal van 75 contacturen.

Collegegeld, literatuur, examens

Collegegeld Basistheorie I Kronenburgh € 1.625,00
Collegegeld Basistheorie II Kronenburgh € 1.625,00
Literatuur Studystore € 627,27
Totaal € 3.877,27

Collegegeld Specialisatie Wonen: Praktijkleer en Vakbekwaam  Kronenburgh € 1.560,00
Literatuur Studystore € 64,95
Totaal € 1.624,95

Examens SVM NIVO
Toetsen Basis, Praktijkleer, Vakbekwaamheid, 14 oefentoetsen € 2.101,00

Totaal opleiding € 7.603.22

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Externe examens
Facturatie verloopt via SVM NIVO. De SVM NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Stimulering Arbeidsmarktpositie. Via het UWV kunt u tot 1000,- per jaar aanvragen: STAP-budget. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er op tijd bij!

Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging