Kandidaat-Makelaar Wonen K-RMT / NVM Makelaar

Maak het verschil

Kandidaat-Makelaar K-RMT / NVM Makelaar

Door deze bedrijfsopleiding te volgen, zet je de volgende stap in je carrière. Erkend makelaar worden! Je eigen makelaarspraktijk opbouwen of juist tezamen met andere makelaars de dienstverlening in de markt zetten. Wij bieden de opleiding aan als dagopleiding. Zo kun je werk en scholing prima combineren. Dus meld je aan voor de opleiding Kandidaat-Makelaar K-RMT / NVM Makelaar bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
Als makelaar begeleid je opdrachtgevers bij de koop, verkoop, verhuur of het huren van een huis of bedrijfspand. De aankoopmakelaar kan op zoek gaan naar geschikte woon- of bedrijfsruimte en de aankoop begeleiden. De verkoopmakelaar richt zich juist op de bemiddeling van commercieel vastgoed. Een andere taak die eveneens door een makelaar vervuld kan worden is die van adviseur voor de gemeente en woningbouwvereniging. De makelaar is bevoegd om advies te geven omtrent nieuwbouw, renovatie, onteigening en verbouwing.

De titel K-RMT zal migreren naar de titel NVM Makelaar.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning) en examentraining;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- 1 dag in de week: goed balans leren en werken;
- Hele jaar door instroommomenten;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Collegeprogramma

Basistheorie Vastgoeddeskundige

  • Bouwkunde: Constructieve opbouw, Afwerking en installatie, Bestek en tekening lezen, Algemene bouwkundige kennis, Kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer,
  • Financiën en fiscaliteiten: Directe belastingen, Indirecte belastingen, Ondernemingsplanning, Kosten en kostprijsberekeningen, Basis taxatieleer onroerende zaken, Financiële analyse van bedrijfsgegevens, Financieel rekenen, vastgoedfinanciering en hypotheken, Specifieke met vastgoed samenhangende belastingheffing
  • Privaatrecht: Erfrecht, Notariaat, Kadaster, Procesrecht, Goederenrecht, Vermogensrecht, Personen- en familierecht, Verbintenissen- en overeenkomstenrecht, Ondernemingsrecht en faillissementsrecht
  • Publiekrecht: Woningwet, Staatsrecht, Onteigeningswet, Milieuwetgeving, Landinrichtingswet, Bestuurscompensatie, Ruimtelijke ordening, Algemeen bestuursrecht, Stads- en dorpsvernieuwing, Huisvestingswet en Leegstandwet
  • Vastgoedeconomie: Concurrentie, Vastgoedmarkten, Financiële markten, Conjunctuur/vastgoedcyclus, Het lezen van statistieken en tabellen.

Specialisatie Wonen

  • Praktijkleer makelaar wonen: Makelaardij, Koop en verkoop, Huur, verhuur en beheer, Financiering, Waardebepaling, Marketing, Ethiek
  • Vakbekwaamheid makelaardij wonen: Een brochure opstellen, Een verkoopplan opstellen, Onderhandelingstechnieken, Een koopovereenkomst opstellen, Een intakegesprek voeren, Een visiestuk schrijven en verdedigen
Examinering

Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen. Wel is een HAVO of MBO diploma wenselijk. De opleiding Assistent-Makelaar A-RMT is de beste vooropleiding.

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau.

Examinering

Kronenburgh verzorgt als onderdeel van de opleiding per onderdeel een examentraining en (oefen)tentamen voor het externe examen bij SVM NIVO.

Je ontvangt een Kronenburgh certificaat voor de behaalde tentamens.

Na het behalen van het SVMNIVO-diploma Kandidaat Makelaar kun je je registreren in het Kandidaat Register Makelaar-Taxateur (KRMT) en de titel KRMT achter je naam voeren.

De titel K-RMT kandidaat makelaar zal migreren naar NVM Makelaar.

Je geeft jezelf op voor dit externe examen. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

Je kunt verder specialiseren in bedrijfs- of landelijk vastgoed. Je kunt specialiseren tot taxateur.

Planning

Collegetijden
09.00-16.20 uur: 3 werkcolleges in de ochtend en 3 werkcolleges in de middag. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het historische centrum van 's-Gravenhage.

Collegedag: maandag.

Opleidingsduur
1 jaar

25 collegedagen Basistheorie en 9 dagen Specialisatie Wonen.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

Basistheorie Vastgoeddeskundige:
- maandags: 2 september 2024 Publiek- en Privaatrecht,
- maandag 18 november 2024 Bouwkunde A+B,
- maandag 13 januari 2025 Vastgoed Economie,
- maandag 3 februari 2025 Financiën Fiscaliteiten.

Specialisatie Wonen
- maandag 24 maart 2024 Praktijkleer,
- maandag 26 mei Vakbekwaamheid.

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Klik naar het collegerooster: 2024-2025

Tijdsinvestering
Hou er mee rekening dat elk dagdeel college minimaal een dagdeel voorbereiding / huiswerk vraagt; dit los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen Basistheorie
25 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 7,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 132,5 contacturen.

Contacturen Praktijkleer en Vakbekwaamheid
9 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 3 uur voor tentamens komt op een totaal van 55 contacturen.

Collegegeld en literatuur

Collegegeld Basistheorie Vastgoeddeskundige € 3.750,00
Collegegeld Specialisatie Wonen € 1.805,00
Totaal collegegeld € 5.555,00
Index Books € 749,00
Totaal € 6.304,00
Examens SVM NIVO
Toetsen Basis, Praktijkleer
Vakbekwaamheid
14 oefentoetsen € 2.101,00
Totaal opleiding + Examen € 8.405,00

Literatuur
Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Externe examens
Facturatie verloopt via SVM NIVO. De SVM NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging