Junior Accountmanager deeltijd MBO4

1 of 2 jaar – kwalificerend MBO4

Junior Accountmanager deeltijd MBO4

Door deze deeltijd MBO4 opleiding te volgen, laat je zien dat je een aantoonbaar HAVO / MBO4 werk- en denkniveau hebt. Met het behalen van een Kronenburgh MBO4 diploma toon je aan een beroepsbeoefenaar te zijn die zijn vak ‘verstaat’. Jouw vakgebied is de commerciële economie: sales. Heb jij een neus voor commerciële kansen? Ga je gewoon door om je targets te halen ook na een paar keer 'nee' te horen. Wil je net een stapje extra zetten voor je klanten? Ben je een relatiebouwer? Heb je een gun factor? Meld je dan aan voor de opleiding Junior Accountmanager deeltijd MBO4 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
De (junior) accountmanager werkt zowel in het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf in een business-to-business setting. Hij is veelal onderweg naar of op bezoek bij zakelijke klanten/accounts. Vanuit de binnendienstrol benadert hij zo nodig potentiële klanten via diverse klantcontactkanalen. De (junior) accountmanager kan gemakkelijk contact leggen en onderhouden, klanten/vraagstukken vanuit een commercieel oogpunt benaderen, goed luisteren, zich inleven in de wensen van de account, vraagstukken analyseren, problemen oplossen, representatief optreden, onderhandelen, potentiële klanten enthousiast maken voor een product en/of dienst, zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en zorgvuldig werken. Bovendien is hij integer en handelt hij in overeenstemming met in de maatschappij geldende ethische maatstaven. Voor de uitoefening van het beroep is goede beheersing van het Engels en de basis van een tweede moderne vreemde taal vereist.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?

- Deeltijd MBO4 in één of twee jaar tijd;
- Klassikaal onderwijs;
- Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
- Na 1 jaar optioneel MBO3 examen;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier : een degelijke opleiding.

Klik voor deze studierichting in voltijd.

Collegeprogramma

Dinsdags:
Beroepsspecifiek:
- Research and Plan a Marketing Campaign (in English);
- Sales Techniques (in English);
- Investigating Customer Services (in English);
- Basis Kostencalculaties;
- Business Spaans;
- E-commerce;
- Persoonlijk Profileren (presenteren, onderhandelen, vergaderen);
- Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB) (in English).

Donderdags:
Generiek:
- Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:
- Sales A;
- Key Accountmanagement;
- Managing an Event (in English);
- Keuze: (1) Lean Creatief of (2) Business and Environmental Sustainability (in English).

Keuzedelen
Binnen deze opleiding is er een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met:
- Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
- Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Loopbaanburgerschap
Je maakt opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten / Beroepspraktijkopdrachten
Op de leerwerkplek (je baan/werk) maak je praktijkopdrachten. Meer informatie over: Beroepspraktijkvorming BPV.

Examinering

Je hebt vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op HAVO 4-5 niveau.

Je bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kun je de opleiding toch volgen als beroepsopleiding KBC4 en verkrijg je certificaten. Zodra je relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, zetten we de opleiding met terugwerkende kracht om in een MBO opleiding. De uren in de praktijk op de leerwerkplek kunnen tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma nog worden gemaakt.

De praktijkuren dienen te worden gemaakt bij een erkend leerbedrijf. Wanneer een bedrijf nog niet is erkend, kan de erkenning worden aangevraagd bij s-bb.nl.

Examinering

MBO4 diplomering
Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding: 25132 Junior accountmanager.

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de leerwerkplek).

MBO3 examinering is bij deze opleiding optioneel na het eerste collegejaar mogelijk: Medewerker Commerciële Binnendienst MBO3.

Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen met een voldoende is afgerond. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

 

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen (28 collegedagen) en/of donderdagen (25 collegedagen).

Opleidingsduur
1 of 2 jaar. Wij verzorgen de eerstejaars colleges op de dinsdag en de tweedejaarscolleges op de donderdag. Bij een éénjarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

Collegejaar 2021-2022

Dinsdagen: 28 september 2021, 16 november 2021, 30 november 2021, 14 december 2021, 11 januari 2022; 1 februari 2022; 8 maart 2022, 22 maart 2022, 12 april 2022.

Collegerooster: 2021-2022

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Wanneer de docent wegens omstandigheden onverhoopt niet aanwezig kan zijn, worden de colleges op een ander moment ingehaald. De lesuitval is dus nihil.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 28 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 12 uur voor tentamens komt op een totaal van 180 contacturen.
- donderdags: 25 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 10.5 uur voor tentamens komt op een totaal van 160,5 contacturen.
- totaal contacturen: 340,5

Collegegeld en literatuur
Dinsdag
Kronenburgh collegegeld € 2.925,00
Studystore literatuur € 371,53
Totaal € 3.296,53

Donderdag
Kronenburgh collegegeld € 2.925,00
Studystore literatuur € 255,00
Totaal € 3.180,00

MBO Examenkosten € 775,00

Totaal tweejarige opleiding collegegeld, literatuur en examinering € 7.251,53

Termijnen: collegegeld in 10 termijnen, dinsdag € 299,81, donderdag € 299,81

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Laptop
Je brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

OVO versus BBL
Binnen Nederland bestaan er 2 deeltijd MBO opleidingsvarianten: OVO en BBL. OVO staat voor overig onderwijs bij deze studierichting is het aantal contacturen niet wettelijk vastgelegd. Bij de OVO studierichting zijn subsidieregelingen echter meestal niet van toepassing. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Wanneer een student is ingeschreven voor een BBL opleiding is voor werkgevers bijvoorbeeld de subsidieregeling 'Praktijkleren' beschikbaar. Wanneer een student of werkgever gebruik wil maken van de BBL opleidingsvariant worden extra begeleide uren gemaakt voor Nederlands, Engels en Rekenen om zo de urennorm van 200 contacturen te behalen. Hiervoor kunnen dan extra kosten in rekening worden gebracht. Wanneer een student in het tweede collegejaar echter Nederlands, Engels en Rekenen binnen de reguliere uren weet te behalen, wordt een vrijstelling gegeven voor deze extra uren.

Betaalt de overheid mee?
De opleidingskosten die je maakt in 2021 zijn fiscaal verrekenbaar via de inkomstenaangifte. Lees meer op de site van de belastingdienst.

In 2022 komt er een nieuwe regeling: Stimulering Arbeidsmarktpositie. Via het UWV kunt u dan tot 1000,- per jaar aanvragen. Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er vanaf 2022 op tijd bij!

Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging