Assistent-Makelaar Wonen deeltijd MBO4

1 of 2 jaar – kwalificerend MBO4

Assistent-Makelaar Wonen deeltijd MBO4

Door deze deeltijd MBO4 opleiding te volgen, laat je zien dat je een aantoonbaar HAVO / MBO4 werk- en denkniveau hebt. Met het behalen van een Kronenburgh MBO diploma toon je aan een beroepsbeoefenaar te zijn die zijn vak ‘verstaat’. Jouw vakgebied is de makelaardij, maar je hebt ook de nodige juridische ‘know-how’ opgebouwd. Voor een werkgever breng je dus de nadrukkelijke meerwaarde mee. Ook heb je tijdens de opleiding gewerkt aan je aan je persoonlijk communicatieve en ondernemersvaardigheden. Zo word je de next level Assistent-Makelaar die begrijpt wat goede dienstverlening is en maak je echt het verschil! Dus meld je aan voor de opleiding Assistent-Makelaar MBO4 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: "Blended Learning" (klassikaal en/of online) deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.
Algemeen

Beroep
De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de lokale woningmarkt: verkoop, aankoop en taxaties.
De assistent makelaar wonen ondersteunt / werkt in opdracht van de gecertificeerd makelaar. Hij informeert en adviseert binnen bemiddelingsopdrachten over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop. De assistent makelaar wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt. Ook ondersteunt de assistent de makelaar bij het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
- MBO4 in één of twee jaar tijd;
- Klassikaal en/of online onderwijs (Blended Learning);
- Optioneel extra modules behalen;
- Een gewaardeerd MBO4 diploma bij sollicitaties;
- Optioneel extra diploma: Assistent makelaar wonen A-RMT;
- Inclusief externe examentraining;
- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
- Gemotiveerde medestudenten;
- Docenten uit de praktijk;
- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
- Aanvang en einde colleges buiten spits;
- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maak je het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Klik voor deze studierichting in voltijd.

Collegeprogramma

Dinsdags
Beroepsspecifiek:
- Privaatrecht, Publiekrecht;
- Vastgoed Economie;
- Bouwkunde;
- Ethiek en marketing;
- Praktijkleer Wonen (Makelaardijleer);
- Praktijktoets Wonen (Makelaardij);
- Profiel Juridisch: Bijzondere overeenkomsten, Burgerlijk Procesrecht, Faillissementsrecht, Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht;
- Taken Gemeenten / Sociaal Juridisch;
- Persoonlijk Profileren (Presenteren, onderhandelen, vergaderen);
- Enterprise Entrepreneur (Ondernemer MKB).

Donderdags
Generiek:
- Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:
- Sales A;
- Keuze: (1) Lean Creatief of (2) Business and Environmental Sustainability.

Optioneel (niet verplicht om te volgen / indien aangeboden; vooraf inschrijven)
- Belastingrecht.

Keuzedeel
Binnen deze opleiding is er een keuzevak:
Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met:
- Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
- Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Loopbaanburgerschap
Je maakt opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten / Beroepspraktijkopdrachten BPV
Op de leerwerkplek (je baan/werk) maak je praktijkopdrachten. Meer informatie over: Beroepspraktijkvorming BPV.

Examinering

Je hebt vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op HAVO 4-5 niveau.

Je bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kun je de opleiding toch volgen als beroepsopleiding KBC4 en verkrijg je certificaten. Zodra je relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, zetten we de opleiding met terugwerkende kracht om in een MBO opleiding. De uren in de praktijk op de leerwerkplek kunnen tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma nog worden gemaakt.

De praktijkuren dienen te worden gemaakt bij een erkend leerbedrijf. Wanneer een bedrijf nog niet is erkend, kan de erkenning worden aangevraagd bij s-bb.nl.

Examinering

MBO4 diplomering
Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding: crebo 25726 Legal, Insurance & HR Services Specialist.
De opleiding Assistent Makelaar Wonen valt dus onder dit crebo en op het diploma zal dan ook Legal, Insurance & HR Services Specialist, worden vermeld.

De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de leerwerkplek).

Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.

Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen (proeve van bekwaamheid) met een voldoende is afgerond. Bij Kronenburgh doen we niet aan onvoldoendes. Meer informatie is beschikbaar in de Onderwijsexamenregeling OER; als document beschikbaar via het Kronenburgh onderwijssysteem Viadesk.

Extern A-RMT examen
Je kunt optioneel aanvullend A-RMT examen doen bij de externe exameninstelling SVM NIVO. Na het behalen van het SVM NIVO-diploma Assistent Makelaar mag je de titel A-RMT gebruiken en kun je je registreren in het openbare register Assistent Makelaar.

Je geeft jezelf op voor de externe examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding

Kronenburgh bedrijfsopleiding: Kandidaat Register Makelaar Taxateur Wonen K-RMT.

Na afronding van je opleiding bij het Kronenburgh Business College kun je gaan werken of verder studeren. Dit kan binnen het reguliere HBO of bij Kronenburgh International Business School (KIBS). Je kunt dan kiezen uit de volgende onderwijsprogramma’s

 • Higher National Certificate in Business HNC

Dit 1-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een propedeuse / associate. Internationaal ook aangeduid met BTEC 4. Het programma is weer het eerste jaar uit het onderstaande tweejarige HND-programma. (Read more)

 • Higher National Diploma in Business HND

Dit 2-jarig full-time Engelstalig internationaal programma is vergelijkbaar met een 3-4-jarige hbo-opleiding. Internationaal ook aangeduid met BTEC 5. Het behalen van HND kan via verschillende keuzeroutes: Pathways:

Na de succesvolle afronding van het HND-programma krijg je toegang tot de Top-up.

 • Top-up International Business Management

Je kunt ervoor kiezen dit derde jaar te doen bij de University of Essex. Een jaartje studeren in het buitenland staat goed op je CV en is een enorme ervaring.

Je kunt er ook voor kiezen om de opleiding in deeltijd af te ronden bij Kronenburgh. Dan duurt de opleiding een half jaar langer. Je gaat dan leren en werken combineren. Werken bij een internationale organisatie telt ook weer mee op je CV (Read more).

Na de succesvolle afronding van dit 3 of 3,5-jarig full-time Engelstalig internationaal programma ontvang je de bachelors’ degree van de University of Essex.

 

Na een succesvol afgerond collegejaar bij Kronenburgh ontvang je dus een ‘certificate, diploma or degree’.

 

Kronenburgh International Business School (KIBS):

“We educate talent for future board positions”

 

Planning

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.

Collegedagen: op dinsdagen en/of donderdagen.

Opleidingsduur
1 of 2 jaar. Wij verzorgen de eerstejaars colleges op de dinsdag en de tweedejaars colleges op de donderdag. Bij een éénjarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.

Start
De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk op de volgende startdata:

 • dinsdag 1 oktober 2024
 • dinsdag 5 november 2024
 • dinsdag 19 november 2024
 • dinsdag 3 december 2024
 • dinsdag 10 december 2024
 • dinsdag 17 december 2024
 • dinsdag 11 februari 2025
 • dinsdag 18 maart 2025
 • dinsdag 8 april 2025

Klassikaal en/of online: Blended Learning
De opleiding verzorgen wij klassikaal in ons gebouw in Den Haag. Het is ook mogelijk de collegedagen online te volgen via Zoom.

Link naar het collegerooster: 2024-2025

Optionele modules
Er zijn optionele modules gepland in het collegerooster. Voor deze modules is vooraf inschrijven noodzakelijk. Deze modules worden alleen verzorgd indien er studenten zijn ingeschreven voor wie deze module verplicht is.

Tijdsinvestering
Als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op tentamens. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Deelname aan alle collegedagen is belangrijk. De praktijk laat zien dat afwezigheid een succesvolle afronding van een module in de weg staat en studievertraging wordt opgelopen en er ook extra opleidingskosten ontstaan.

Investering

Contacturen
- dinsdags: 24 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 13,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 157,5 contacturen.
- donderdags: 18 collegedagen van 6 college-uren per collegedag + 7,5 uur voor tentamens komt op een totaal van 115,5 contacturen.
- totaal contacturen: 273

Collegegeld en literatuur

Collegegeld dinsdag *) € 3.499,00
Index Books € 508,00
Totaal dinsdag € 4.007,00
Collegegeld donderdag *) € 3.499,00
Index Books € 315,00
Totaal donderdag € 3.814,00
MBO Examenkosten € 850,00
Totaal opleiding € 8.671,00
*) Collegegeld in 8 termijnen
bij 1 collegedag per week € 448,31
Optionele externe examens
SVM NIVO A-RMT
4* oefentoets
2* theorie- 1* praktijk examen € 995,70
Totaal opleiding en optioneel € 9.666,70

Literatuur
Facturatie verloopt via Indexbooks.nl. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens
Facturatie verloopt via SVM NIVO. De SVM NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
Je brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
- Geen inschrijfkosten;
- Geen btw op collegegeld;
- Geen arrangementskosten;
- Geen reprorechtenkosten.

Betaalt de overheid mee?
Een werkgever kan opleidingskosten van medewerkers fiscaal verrekenen.

Een Organisatie kan een subsidie aanvragen voor het bieden van een stageplaats en het geven van begeleiding tijdens de stageperiode. Lees hierover meer op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Praktijkleren in de derde leerweg (OVO).

Meer informatie?

Je kunt:

• bellen: +31 70 3998806
• mailen: info@bc-kronenburgh.nl
• langskomen: Dinsdagavond > Inloopavond
• meet online: mail e-adres en tijdstip en ontvang een ‘zoom’ uitnodiging